ஆன்லைன் கால காப்புறுதி திட்டம் - எஸ்பிஐ லைஃப் இஷீல்ட் தூய காலக் கொள்கையை வாங்கவும்
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - இஷீல்டு

UIN: 111N089V03

திட்டக் குறியீடு: 1G

null

உங்கள் குடும்பத்திற்கு கவசமிடுங்கள், அவர்களுடைய கனவுகளை பாதுகாத்திடுங்கள்!

 • இரண்டு பலன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் இரண்டு ரைடர் விருப்பத்தேர்வுகள்
 • உள்ளமைந்த துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டெர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்)$
 • ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையை பராமரிப்பதற்காக வெகுமதிகள்
 • நீங்கள் புகைபிடிக்காதவராக இருந்தால், குறைந்த பிரீமியம் உங்களுக்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்படுகிறது
 • மருத்துவ இரண்டாவது கருத்து பெற்று பயனடையுங்கள்
Calculate Premium
தனிநபர், நான் லிங்க்ட் (இணைப்பில்லா), நான்-பார்ட்டிசிபேட்டிங் (பங்குபெறாத) ஆன்லைன் ப்யூர் டேர்ம் ப்ளான் (முழுமையான கால அளவு திட்டம்)

உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக பாதுகாத்திடும் சுமையை உங்களுடைய தோள்களிலிருந்து உங்கள் விரல் நுனிகளுக்கு மாற்றிடுங்கள். எஸ்பிஐ லைஃப் - இஷீல்டு இப்போது ஓர் ஆயுள் காப்பீட்டைப் பெற்றுக்கொள்ள எளிய, சிக்கலற்ற ஆன்லைன் செயல்முறையின் அனுகூலத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது

தங்களுடைய குடும்பத்திற்காக நிதிசார் பாதுகாப்பை எதிர்நோக்குபவர்களுக்காக, எஸ்பிஐ லைஃப் - இஷீல்டு ஏற்கக்கூடிய பிரீமியத்தில் பலவிதமான பலன்களை வழங்குகிறது

இந்த ஆன்லைன் ப்யூர் டேர்ம் ப்ளான் வழங்குகிறது -
 • பாதுகாப்பு - உங்கள் குடும்பம் நிதிநிலை சார்ந்து பாதுகாப்பாக உள்ளதை உறுதிப்படுத்துகிறது
 • இணக்கத்தன்மை -இரண்டு பலன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் இரண்டு ரைடர் விருப்பத்தேர்வுகள் இடையே தேர்ந்தெடுக்கலாம்
 • எளிமை - எளிய ஆன்லைன் செயல்முறை கொண்டது
 • ஏற்கக்கூடியதன்மை - நியாயமான பிரீமியங்கள் மூலம்
 • நம்பகத்தன்மை - மருத்துவ இரண்டாவது கருத்துடன்

ஒரு சில கிளிக்குகளில் காப்பீடு செய்து, உங்கள் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பை வழங்குங்கள்!

ஹைலைட்ஸ்

null

தனிநபருக்கான, நான் லிங்க்டு, நான் பார்டிசிபேட்டிங் ஆன்லைன் ப்யூர் டெர்ம் திட்டம்

இப்போது வாங்குங்கள்
சிறப்பம்சங்கள்
 
 • நிதிசார் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது மற்றும் உங்கள் குடும்பம் பாதுகாப்புடன் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
 • உள்ளமைந்த துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்)$ கொண்ட இரண்டு பலன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் விரிவான கவரேஜிற்காக (காப்பீடு) இரண்டு ரைடர் விருப்பத்தேர்வுகள்
 • சிக்கலற்ற ஆன்லைன் விண்ணப்ப செய்முறை.
 • புகைபிடிக்காதவர்களுக்காக பிரீமியங்கள் மீது தள்ளுபடி
 • மருத்துவ இரண்டாவது கருத்து
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பலன் கட்டமைப்புகள் அடிப்படையில் உங்கள் குடும்பத்திற்காக நிதிசார் பாதுகாப்பை பெற்று பயனடையுங்கள்
இணக்கத்தன்மை
 • உங்களுடைய பாதுகாப்பு தேவைகள் படி இரண்டுபலன் கட்டமைப்புகள் இடையே தேர்ந்தெடுக்கவும்
 • விரிவான கவரேஜ் (காப்பீடு) வழங்கிட இரண்டு ரைடர் விருப்பத் தேர்வுகள்
எளிமை
 • எளிமையான ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
நம்பகத்தன்மை
 • மருத்துவ நிபுணர்களின் குழு வழங்கும் மருத்துவ இரண்டாவது கருத்தைப் பெற்று பயனடையுங்கள்
ஏற்கக்கூடியதன்மை
 • ஏற்கக்கூடிய பிரீமியத்தில் பல விதமான பலன்களை அனுபவியுங்கள்
 • புகைபிடிக்காதவர்களுக்காக பிரீமியம் தள்ளுபடிகள்
வரிச்சலுகைகளை பெற்று பயனடையுங்கள்*
பலன் கட்டமைப்பு :
இரண்டு அமைப்புகளுக்காகவும் ஓர் உள்ளமைந்த பலனாக அக்சிலரேட்டட் டெர்மினல் இல்னெஸ் பலன்$ கிடைக்கிறது.

காப்பீடு அளவு பலன்:
 • இந்த கட்டமைப்பு கீழ், பாலிசி காலவரை முழுவதுக்கும் காப்பீட்டுத் தொகை மாறாமல் இருக்கிறது
 • நீங்கள் டர்மினல் இல்னெஸ்க்கு (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) எதிராக பாதுகாப்பு பெறுகிறீர்கள்#
 • பாலிசி காலவரையின்போது, துரதிர்ஷ்டவசமான இறப்பு அல்லது இறுதிக்கட்ட பிணி கண்டறியப்படுவதன்#,பேரில், இவற்றுள் எது முந்தியதோ அதற்கு, பாலிசி நடைமுறையில் இருக்கும்பட்சத்தில், "இறப்பு பேரில் காப்பீட்டுத் தொகை" அளிக்கப்படுகிறது மற்றும் பாலிசி முடிந்துவிடுகிறது.

"இறப்பு பேரிலான காப்பீட்டுத் தொகை" பின்வருவனவற்றைவிட அதிகமாக இருக்கும் நிலையில்:
 • வருடாந்திர பிரீமியத்தின் 10 மடங்குகள்**, அல்லது
 • இறப்பின் தேதிவரை செலுத்தப்பட்ட அனைத்து பிரீமியங்களின் 105% அல்லது
 • இறப்பு பேரில் உறுதிஅளிக்கப்பட்ட முழு அளவு தொகை அளிக்கப்படும், இது இறப்பு தேதி அன்று படி பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகைக்கு##,சமமானது

##இறப்பு தேதி அன்று படி பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகைக்கான காப்பீடு அளவு பலனுக்கான பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆரம்ப காப்பீட்டுத் தொகை.

அதிகரிக்கும் காப்பீடு பலன்:
 • இந்த கட்டமைப்பு கீழ், ஒவ்வொரு 5வது பாலிசி ஆண்டு முடிவில் 10% தனி வட்டி வீதம் காப்பீடு தொகை தானாக அதிகரிக்கிறது.
 • நீங்கள் டர்மினல் இல்னெஸ்க்கு (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) எதிராக பாதுகாப்பு பெறுகிறீர்கள். #
 • பாலிசி காலவரையின்போது, துரதிர்ஷ்டவசமான இறப்பு அல்லது இறுதிக்கட்ட பிணி கண்டறியப்படுவதன்#பேரில், இவற்றுள் எது முந்தியதோ அதற்கு, பாலிசி நடைமுறையில் இருக்கும்பட்சத்தில், ''இறப்பு பேரில் காப்பீட்டுத் தொகை'' அந்த பாலிசி ஆண்டிற்காக அளிக்கப்படுகிறது மற்றும் பாலிசி முடிந்துவிடுகிறது

"இறப்பு பேரிலான காப்பீட்டுத் தொகை" பின்வருவனவற்றைவிட அதிகமாக இருக்கும் நிலையில்:
 • வருடாந்திர பிரீமியத்தின் 10 மடங்குகள்**, அல்லது
 • இறப்பின் தேதிவரை செலுத்தப்பட்ட அனைத்து பிரீமியங்களின் 105% அல்லது
 • இறப்பு பேரில் உறுதிஅளிக்கப்பட்ட முழு அளவு தொகை அளிக்கப்படும், இது இறப்பு தேதி அன்று படி பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகைக்கு~~ சமமானது

~~இறப்பு தேதி அன்று படி பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகைக்கான அதிகரிக்கும் காப்பீடு பலனுக்கான பயனுள்ள காப்பீட்டுத் தொகை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆரம்ப காப்பீட்டுத் தொகை இறப்பு தேதிக்கு முன்பு ஒவ்வொரு 5வது பாலிசி ஆண்டு முடிவில் 10% தனி வட்டி வீதம் காப்பீடு தொகை தானாக அதிகரிக்கிறது.


#டர்மினல் இல்னெஸ் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) என்பது ஒரு நோயின் உறுதியான நோயறிதல் என்று இது 180 நாட்களுக்குள்ளாக ஆயுள் காப்பீடு செய்துகொண்டவரின் இறப்பு நிகழலாம் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

**வருடாந்திர பிரீமியம் என்பது ஒரு பாலிசி ஆண்டில் செலுத்தத்தக்க பிரீமியம் இது காப்புறுதி விண்ணப்ப கணிப்பு கூடுதல் பிரீமியங்கள் மற்றும் மாடல் பிரீமியங்களுக்கான கட்டணங்கள், ஏதேனும் இருப்பின், நீங்கலாக ஆகும். .

இறப்பு பலன் :
 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பலன் கட்டமைப்பு பொருத்து, நியமனதாரர் "இறப்பு பேரிலான காப்பீட்டுத் தொகை" பெறுவார்
 • இறப்பு பலன் பாலிசிதாரர் நாளது நாள் வரை செலுத்த வேண்டிய அனைத்து ரெகுலர் (முறையான) பிரீமியங்களையும் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுதாரரின் இறப்பு தேதி வரை பாலிசி செயல்பாட்டில் இருந்தால் மட்டுமே அளிக்கப்படும்
 • இந்த உள்ளமைந்த பலன், இரண்டு பலன் அமைப்புகளுடன் கிடைக்கிறது.

$துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்):
 • இந்த உள்ளடக்கிய பலன் இரண்டு விருப்பத் தேர்வுடனும் கிடைக்கிறது.
 • ஆயுள் காப்பீட்டுதாரருக்கு டர்மினல் இல்னெஸ் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதன் பேரில், இறப்புப் பலனுக்கு சமமான பலன் அளிக்கப்படும் மற்றும் பாலிசி நிறுத்தப்பட்டுவிடும்
 • துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்) நீங்கள் நாளது நாள் வரை செலுத்த வேண்டிய அனைத்து ரெகுலர் (முறையான) பிரீமியங்களையும் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் மற்றும் நோய் கண்டறியப்பட்ட தேதி வரை உங்கள் பாலிசி செயல்பாட்டில் இருந்தால் மட்டுமே அளிக்கப்படும்
 • டர்மினல் இல்னெஸ் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) என்பது ஒரு நோயின் உறுதியான நோயறிதல் என்று இது 180 நாட்களுக்குள்ளாக ஆயுள் காப்பீடு செய்துகொண்டவரின் இறப்பு நிகழலாம் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதிர்வுநிலை பலன் :
 • இந்தத் திட்டம் எந்த முதிர்வுநிலை பலனையும் வழங்குவதில்லை.
மருத்துவ இரண்டாவது கருத்து:
 • மருத்துவ இரண்டாவது கருத்து என்பது ஆயுள் காப்பீட்டுதாரருக்கு மற்றொரு மருத்துவர் மூலம் தங்களுடைய நோய் கண்டறிதலின் இரண்டாவது கருத்து அறிய மற்றும் சிகிச்சை திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக்குகிற ஒருவித சேவை.
 • இரண்டு பலன் அமைப்புகளின் கீழும், அதாவது, லெவல் கவர் பெனிஃபிட் மற்றும் இன்க்ரீஸிங் கவர் பெனிஃபிட், பாலிசி நடைமுறையில் இருக்கும்பட்சம் கிடைக்கிறது.

ரைடர் பலன் :
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்ஸிடென்ட்டல் டெத் பெனிஃபிட் (விபத்து இறப்பு பலன்) ரைடர் (UIN: 111B015V02)
  இந்த ரைடர் காப்பீட்டுத் தொகை, ரைடர் பாலிசி நடைமுறையில் உள்ளது என்ற நிபந்தனையின் பேரில், ரைடர் காலவரையின்போது தற்செலாக ஒரு விபத்து காரணமாக 120 நாட்களுக்குள் ஆயுள் காப்பீடு செய்துகொண்டவர் இறந்துவிடும் நிலையில் அளிக்கப்படுகிறது.
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்ஸிடென்ட்டல் டோட்டல் அண்டு பர்மனென்ட் டிஸெபிலிட்டி பெனிஃபிட் (விபத்து முழு மற்றும் நிரந்த உடல்குறைபாடு பலன்) ரைடர் (UIN: 111B016V02)
  இந்த ரைடர் காப்பீட்டுத் தொகை, ரைடர் பாலிசி நடைமுறையில் உள்ளது என்ற நிபந்தனையின் பேரில், ரைடர் காலவரையின்போது ஆயுள் காப்பீடு செய்துகொண்டவர் ஆக்ஸிடென்ட்டல் டோட்டல் அண்டு பர்மனென்ட் டிஸெபிலிட்டி (விபத்து முழு மற்றும் நிரந்தர உடல்குறைபாடு) ஏற்பட்டுவிடும் நிலையில் அளிக்கப்படுகிறது
^ வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கடைசி பிறந்த நாளின்படி கணக்கிடப்படும்.

$$மேலே காட்டப்பட்டுள்ள பிரீமியம் தொகை பொருந்தும் வரிகள் நீங்கலாக மற்றும் காப்புறுதி விண்ணப்ப கணிப்பு கூடுதலாகும். நிலவும் வரிச் சட்டங்களின்படி வரிகள் பொருந்தும்.

1G.ver.01-01-19 WEB TAMரைடர்களின் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய அதிக விபரங்களுக்கு, விற்பனையை முடிவுசெய்வதற்கு முன் தயவுசெய்து ரைடர் சிற்றேட்டை கவனமாகப் படிக்கவும்.

ரைடர்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ரைடர் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.


$துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்):
 • இந்த உள்ளடக்கிய பலன் இரண்டு விருப்பத் தேர்வுடனும் கிடைக்கிறது.
 • ஆயுள் காப்பீட்டுதாரருக்கு டர்மினல் இல்னெஸ் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதன் பேரில், இறப்புப் பலனுக்கு சமமான பலன் அளிக்கப்படும் மற்றும் பாலிசி நிறுத்தப்பட்டுவிடும்
 • துரிதப்படுத்திக்கொள்ளும் டர்மினல் இல்னெஸ் பெனிஃபிட் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு பலன்) நீங்கள் நாளது நாள் வரை செலுத்த வேண்டிய அனைத்து ரெகுலர் (முறையான) பிரீமியங்களையும் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் மற்றும் நோய் கண்டறியப்பட்ட தேதி வரை உங்கள் பாலிசி செயல்பாட்டில் இருந்தால் மட்டுமே அளிக்கப்படும்
 •  டர்மினல் இல்னெஸ் (கடுமையான உடல்நலக்குறைவு) என்பது ஒரு நோயின் உறுதியான நோயறிதல் என்று இது 180 நாட்களுக்குள்ளாக ஆயுள் காப்பீடு செய்துகொண்டவரின் இறப்பு நிகழலாம் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.


*வருமான வரிச்:
நீங்கள் இந்தியாவில் பொருந்தும் வருமான வரிச் சட்டங்களின் படி, அவ்வப்போது மாறுவதற்கு உட்பட்டு வருமான வரிச் சலுகைகளுக்கு தகுதி உடையவர். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் எங்களுடைய இணையதளத்திற்கு வருகை புரியலாம். தயவுசெய்து விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்

இவை திட்டம் பற்றிய சுருக்கமான சிறப்பம்சங்கள் மட்டும். ஆபத்துகாரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய அதிக விபரங்களுக்கு விற்பனையை முடிக்கும் முன்பாக தயவு செய்து விற்பனை சிற்றேட்டை கவனமாகப் படிக்கவும் . ஆபத்துகாரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ரைடர் பற்றிய அதிக விபரங்களுக்கு தயவு செய்து ரைடர் சிற்றேட்டை கவனமாகப் படிக்கவும்

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1800-103-4294(தினமும் காலை 8.30 மணிமுதல் இரவு 9.30 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY eS

56161