எஸ்பிஐ லைஃப் –ஸ்மார்ட் ஷீல்ட் இந்தியாவிலேயே நீண்ட கால காப்பீட்டு பாலிசிகளில் மிகச்சிறந்த ஒன்று
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஷீல்டு

UIN: 111N067V05

Product Code: 45

null

இனிமையானத் தருணங்கள். பாதுகாக்கப்பட்டது.

 • கடன் பொறுப்புகளிலிருந்து உங்களை விடுவித்திடும்திட்ட விருப்பங்கள்
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்கள்
 • ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைத்தரத்தைப் பேணுவதற்கான வெகுமதிகள்
 • பெரிய அளவிலான காப்பீட்டுத் தொகைகளுக்குத் தள்ளுபடி வழங்கப்படும்
லாபத்தில் பங்கேற்காத பாரம்பரிய முறையிலான நான் பார்டிசிபேட்டிங் புயூர் டெர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் திட்டம்

எதிர்பாராமல் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வின்போது, உங்கள் குடும்பத்திற்கான நிதித் தேவைகளுக்குத் திட்டமிட்டுள்ளீர்களா?

இது அத்தகைய நிகழ்வின் மீதான நிதித் தேவைகளுக்குப் போதுமான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. ப்யூர் டெர்ம் திட்டமான எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் ஷீல்டிற்கு விண்ணப்பித்து, உங்கள் குடும்பம் நிதி விஷயத்தில் பாதுகாப்பாக உள்ளதை அறிந்து மன நிம்மதியைப் பெறவும்.

இந்தத் திட்டம் வழங்கும் சலுகைகள் –
 • பாதுகாப்பு - உங்கள் குடும்பத்திற்கு நிதிப் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது
 • வசதி - உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, இரண்டு திட்ட விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வுசெய்யலாம்
 • கட்டுப்படியானது - ரைடர் பலன்களின் மூலம் உங்கள்ளுகுக் கட்டுப்படியான செலவில் வாங்கலாம்

உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தை எந்தளவிற்குக் கட்டுப்படியான செலவில் பாதுகாக்கலாம் என்பதைப் பார்க்க, எங்கள் பலன் விளக்க மாதிரிப் படிவத்தைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கவும்.

உங்கள் குடும்பத்தின் நாளைய நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு இன்றே முதலீடு செய்யவும்.

ஹைலைட்ஸ்

null

லாபத்தில் பங்கேற்காத பாரம்பரிய முறையிலான நான் பார்டிசிபேட்டிங் புயூர் டெர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் திட்டம்

அம்சங்கள்
 • ஏதேனும் நிகழ்வுக்கு எதிராக, உங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதார ரீதியான எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்திடுங்கள்
 • இரண்டு விருப்பங்களை வழங்கும் ப்யூர் காலத் திட்டம் - லெவல் டெர்ம் அஷுரன்ஸ் மற்றும் அதிகரிக்கும் குறிப்பிட்ட காலக் காப்புறுதி
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்கள் மூலம், கட்டுப்படியான செலவில் விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்தைப் பெறவும்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு, நிதிப் பாதுகாப்பிற்கான வலிமையான அடித்தளத்தை வழங்கவும்
வசதிக்கேற்றது
 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்களிலிருந்து, உங்கள் நிதித் தேவைக்கேற்ற திட்டம் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்யவும்
கட்டுப்படியானது
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்களின் மூலம், குறைந்த விலையில் உங்கள் கவரேஜை மேம்படுத்தலாம்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் ரைடர்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் அண்ட் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி பெனிஃபிட் ரைடர்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - க்ரிட்டி கேர் 13 நான்-லிங்க்டு ரைடர்
 • ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றினால், பிரீமியம் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும்
 • பெரிய அளவிலான காப்பீட்டுத் தொகைகளுக்குத் தள்ளுபடி வழங்கப்படும்
வரிப் பலன்களைப் பெறுங்கள்*
இறப்பு இழப்பீடு:
பாலிசி காலத்தில், ஆயுள் காப்பீடு செய்தவர் எதிர்பாராதவிதமாக இறக்கும் சூழலில், அதற்கான இழப்பீட்டுப் பலன்களை, தேர்வு செய்யும் திட்டத்திற்கு ஏற்ப, நியமனதாரர் பெறுவார்.
 • லெவல் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்: நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நிலையான காப்புறுதித் தொகையே, இறந்தத் தேதியின்படியான காப்புறுதித் தொகையாக வழங்கப்படும்.
 • 5% விகிதத்தில் அதிகரிக்கும் குறிப்பிட்ட காலக் காப்புறுதி: வருடத்திற்கு 5% என அதிகரிக்கப்பட்ட, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையே இறந்தத் தேதியின்படியான காப்புறுதித் தொகையாக வழங்கப்படும்.
முதிர்வுப் பலன்:
இந்தத் தயாரிப்பின் கீழ், முதிர்வுப் பலன் எதுவும் கிடைக்காது.
ரைடர்கள்:
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் ரைடர் (UIN: 111B015V02)
  விபத்தின் காரணமாக இறப்பு ஏற்பட்டால், வழக்கமான இறப்பு இழப்பீட்டுடன் சேர்த்து, ரைடருக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையும் வழங்கப்படும்.
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் அண்ட் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி பெனிஃபிட் ரைடர் (UIN: 111B016V02)
  பாலிசி ஆவணத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது போல், டோட்டல் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி பெனிஃபிட்க்குத் தகுதிபெறும் ஆயுள் காப்பீடுதாரருக்கு, ரைடருக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை வழங்கப்படும். பலன் குறித்த விவரங்களுக்கு, பாலிசி ஆவணத்தைப் பார்க்கவும்.
 • எஸ்பிஐ லைஃப் - க்ரிட்டி கேர் 13 நான் லிங்க்டு ரைடர் (UIN: 111B025V02)
  காப்பீடு செய்தவர் இந்தப் பதிமூன்று நோய்களில் எவற்றினாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கண்டறிந்தால், அவருக்கு ரைடர் காப்புறுதித் தொகை செலுத்தப்படும். திட்டத்தில் அடங்கும் நோய்கள் குறித்த விவரங்களுக்கு, ரைடர் கையேட்டைப் பார்க்கவும்.

குறிப்பு: உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட ரைடர் தொகையானது, உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகையை விட அதிகமாக இருக்க கூடாது. லெவல் டெர்ம் அஷுரன்ஸ் மற்றும் அதிகரிக்கும் கால உத்தரவாதம் ஆகிய இரண்டு திட்ட விருப்பங்களிலும் இந்த ரைடர்கள் கிடைக்கின்றன. அதிகரிக்கும் கால உத்தரவாதத்தைத் தேர்வு செய்திருந்தாலும் கூட ரைடர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால காப்பீடு உண்டு.
*வரிப் பலன்கள்:

அவ்வப்போது மாறும் பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வருமான வரிப் பலன்கள்/விலக்குகளைப் பெறத் தகுதி உள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்மார்ட் பச்சத்தின் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
^ வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கடைசி பிறந்த நாளின்படி கணக்கிடப்படும்.
#மாதாந்திரத் திட்டத்திற்கு, 3 மாதங்களுக்கான பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும். மேலும், புதுப்பித்தலுக்கான பிரீமியம் தொகையை எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS) அல்லது நடப்பிலுள்ள வழிமுறைகள் (வங்கிக் கணக்கில் நேரடி டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு) மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
#மாதாந்திரத் திட்டத்திற்கு, 3 மாதங்களுக்கான பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும். மேலும், புதுப்பித்தலுக்கான பிரீமியம் தொகையை எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS) அல்லது நடப்பிலுள்ள வழிமுறைகள் (வங்கிக் கணக்கில் நேரடி டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு) மூலம் செலுத்த வேண்டும்

45.ver.01-10-18 WEB TAM

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ரைடர்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ரைடர் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in