ઓનલાઈન ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન - એસ.બી.આઈ લાઈફ ઈશીલ્ડ પ્યોર ટર્મ પૉલિસી ખરીદો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - ઇશીલ્ડ

UIN: 111N089V03

પ્રોડક્ટ કોડ: 1G

null

તમારા પરિવારને આપો સુરક્ષા, સાકાર કરો તેમનાં સપનાં.

 • બે લાભ માળખા અને બે રાઈડર વિકલ્પો
 • ઈનબિલ્ટ એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ$
 • સ્વાસ્થ્યપ્રદ જીવનશૈલી જાળવવા પર રિવૉર્ડ્સ
 • .
 • જો તમે ધુમ્રપાન ન કરતા (નૉન-સ્મોકર) હો તો તમને ઓછા પ્રીમિયમ સાથે પુરસ્કૃત કરે છે.
 • દ્વિતીય તબીબી અભિપ્રાય મેળવો.
Calculate Premium
ઈન્ડિવિજ્યુઅલ, નૉન-લિંક્ડ, નૉન-પાર્ટિસિપેટિંગ ઑનલાઈન પ્યોર ટર્મ પ્લાન

તમારા પરિવારનાં ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી તમારા ખભા પરથી તમારી આંગળના ટેરવેલઈ જાવ. એસબીઆઈ લાઈફ-ઈશીલ્ડ હવે તમને જીવન વીમો મેળવવા આપે છે સરળ અને સુલભ ઑનલાઈન પ્રક્રિયાનો લાભ.

પોતાના પરિવાર માટે આર્થિક સુરક્ષા ઈચ્છતા લોકો માટે એસબીઆઈ લાઈફ-ઈશીલ્ડ પરવડે એવાં પ્રીમિયમ સાથે વિવિધ લાભોની શ્રેણી પૂરી પાડે છે.

આ ઑનલાઈન પ્યોર ટર્મ પ્લાન આપે છે -
 • સલામતી - તમારો પરિવાર આર્થિક સલામતી ધરાવે છે તે સુનિશ્ચિત કરવા
 • લવચિકતા -બે લાભ માળખા અને બે રાઈડર વિકલ્પો માંથી પસંદગી કરો
 • વિશ્વસનીયતા - તબીબી દ્વિતીય અભિપ્રાય સાથે
 • સરળતા - સરળ ઑનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા
 • પરવડે એવી -વાજબી પ્રીમિયમો મારફત

માત્ર થોડીક ક્લિક્સમાં ઇન્શ્યોર્ડ થાઓ અને તમારા કુટુંબને સુરક્ષાની ભેટ આપો!

હાઈલાઈટ્સ

null

વ્યક્તિગત, નોન લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ઑનલાઇન પ્યોર ટર્મ પ્લાન

હમણાં જ ખરીદો
ખાસિયતો
 
 • તમારા પરિવારને આર્થિક સલામતી પૂરી પાડવા અને તેઓ સુરક્ષિત છે તેવું સુનિશ્ચિત કરવા
 • ઈનબિલ્ટ એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ સાથે બે લાભ માળખા અને સર્વગ્રાહી સુરક્ષા માટે બે રાઈડર વિકલ્પો
 • સરળ ઑનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા
 • ધૂમ્રપાન ન કરતા લોકો માટે પ્રીમિયમ પર છૂટ
 • તબીબી દ્વિતીય અભિપ્રાય
ફાયદા
સલામતી
 • તમે પસંદ કરેલા લાભ માળખાના આધારે તમારા પરિવાર માટે આર્થિક સલામતી મેળવો.
લવચિકતા
 • તમારી સુરક્ષા જરૂરિયાતો અનુસાર બે લાભ માળખા માંથી પસંદગી કરો
 • સર્વગ્રાહી સુરક્ષા પૂરી પાડવા બે રાઈડર વિકલ્પો
સરળતા
 • સરળ ઑનલાઈન અરજી
વિશ્વસનીયતા
 • તબીબી વિશેષજ્ઞોની પૅનલ તરફથી દ્વિતીય તબીબી અભિપ્રાય મેળવો
પરવડે એવી
 • લાભોની વિવિધ શ્રેણીનો આનંદ માણો પરવડે એવાં પ્રીમિયમ સાથે
 • ધૂમ્રપાન ન કરતા લોકો માટે પ્રીમિયમ પર છૂટ
કર લાભ મેળવો*
લાભનું માળખું (બેનિફિટ સ્ટ્રક્ચર) :
એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ$ બંને સ્ટ્રક્ચર્સ માટે ઈનબિલ્ટ ફાયદા તરીકે ઉપલબ્ધ છે.

લેવલ કવર બેનિફિટ :
 • આ માળખા હેઠળ સંપૂર્ણ પૉલિસી મુદત માટે વીમા રકમ જે છે એ જ રહે છે.
 • તમે ટર્મિનલ ઈલનેસ# સામે સંરક્ષણ મેળવો છો.
 • પૉલિસીની મુદત દરમિયાન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુ થવા પર અથવા ટર્મિનલ ઈલનેસનું#, નિદાન થાય, બે માંથી જે પણ પહેલા થાય ત્યારે "સમ એશ્યૉર્ડ ઑન ડેથ" ચૂકવી દેવામાં આવે છે આ માટે પૉલિસી ચાલુ (ઈનફોર્સ) હોય એ જરૂરી છે અને ત્યારપછી પૉલિસી રદ થઈ જાય છે.

જેમાં "સમ એશ્યૉર્ડ ઑન ડેથ" આમાંથી જે પણ વધુ હોય તે રહે છે
 • વાર્ષિકીકૃત પ્રીમિયમના** ૧૦ ગણા, અથવા
 • મૃત્યુની તારીખના રોજ ચૂકવેલા બધાં જ પ્રીમિયમોના ૧૦૫ ગણા, અથવા
 • મૃત્યુ થવા પર ચૂકવવાની નિશ્ચિત ચોખ્ખી રકમ કે જે મૃત્યુની તારીખના રોજ મુજબ લાગુ થતી વીમા રકમ ## બરાબર છે.

##મૃત્યુની તારીખના રોજ લેવલ કવર બેનિફિટ માટે લાગુ થતી વીમા રકમ પસંદ કરેલી પ્રારંભિક વીમા રકમ રહેશે.

ઈન્ક્રીઝિંગ કવર બેનિફિટ :
 • આ માળખા હેઠળ વીમા રકમ દર ૫મા પૉલિસી વર્ષના અંતે ૧૦%ના સાદા વ્યાજ દરે આપમેળે વૃદ્ધિ પામે છે.
 • તમે ટર્મિનલ ઈલનેસ# સામે સંરક્ષણ મેળવો છો.
 • પૉલિસીની મુદત દરમિયાન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ મૃત્યુ થાય અથવા ટર્મિનલ ઈલનેસ#, થાય, બેમાંથી જે પણ પહેલા થાય ત્યારે ‘સમ એશ્યૉર્ડ ઑન ડેથ’જે તે પૉલિસી વર્ષ માટે ચૂકવી દેવામાં આવે છે જે પૉલિસી ચાલુ હોય એ શરતને આધિન રહે છે અને ત્યારપછી પૉલિસી રદ થઈ જાય છે. " જે તે પૉલિસી વર્ષ માટે ચૂકવી દેવામાં આવે છે અને પૉલિસી રદ થાય છે.

જેમાં "સમ એશ્યૉર્ડ ઑન ડેથ" નીચેના માંથી જે પણ વધુ હોય તે રહે છે :
 • વાર્ષિકીકૃત પ્રીમિયમના** ૧૦ ગણા, અથવા
 • મૃત્યુની તારીખના રોજ ચૂકવેલા બધાં જ પ્રીમિયમોના ૧૦૫%, અથવા
 • મૃત્યુ થવા ચૂકવવાની નિશ્ચિત ચોખ્ખી રકમ, જે મૃત્યુની તારીખના રોજ મુજબ લાગુ થતી વીમા રકમ~~ બરાબર છે.

~~મૃત્યુની તારીખના રોજ મુજબ ઈન્ક્રીઝિંગ કવર બેનિફિટ માટે લાગુ થતી વીમા રકમ પસંદ કરેલી પ્રારંભની વીમા રકમ રહેશે જે મૃત્યુની તારીખ પહેલા દર ૫મા પૉલિસી વર્ષના અંતે ૧૦% ના સાદાવ્યાજ દરે વૃદ્ધિ પામી હોય.


#ટર્મિનલ ઈલનેસની વ્યાખ્યા કોઈ માંદગીના નિર્ણયાત્મક નિદાન તરીકે કરવામાં આવી છે જે ૧૮૦ દિવસોમાં વીમિત વ્યક્તિનાં મૃત્યુમાં પરિણમવાની અપેક્ષા હોય.

**વાર્ષિકીકૃત પ્રીમિયમ એટલે પૉલિસી વર્ષમાં ચૂકવવાનું રહેતું પ્રીમિયમ, અંડરરાઈટિંગ વધારાના પ્રીમિયમ અને મૉડલ પ્રીમિયમનો બોજ, જો કોઈ હોય તો તેના સિવાય.

મૃત્યુ લાભ :
 • • પસંદ કરેલા લાભ માળખા આધારે નોમિની "સમ એશ્યૉર્ડ ઑન ડેથ" મેળવશે.
 • મૃત્યુ લાભ એ શરતે ચૂકવવામાં આવશે કે પૉલિસીધારકે બધાં જ નિયમિત પ્રીમિયમો આજ રોજ સુધી ચૂકવેલા હોય અને વીમિત વ્યક્તિનું મૃત્યુ થવાની તારીખના રોજ પૉલિસી અમલમાં હોય.
 • આ ઈનબિલ્ટ લાભ બંને લાભ માળખા સાથે મળે છે.
તબીબી દ્વિતીય અભિપ્રાય :
 • તબીબી દ્વિતીય અભિપ્રાય એ એવી સેવા છે જે વીમિત વ્યક્તિને તેના નિદાનનો દ્વિતીય અભિપ્રાય તેમ જ સારવાર પ્લાન્સ અન્ય ડૉક્ટર તરફથી મેળવવા સક્ષમ બનાવે છે.
 • બંને બેનિફિટ સ્ટ્રક્ચર્સ એટલે કે લેવલ કવર બેનિફિટ અને ઈન્ક્રીઝિંક કવર બેનિફિટ હેઠળ ઉપલબ્ધ જે, જે પૉલિસી ચાલુ હોવાની શરતને આધિન છે.

$એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ :
 • આ ઈનબિલ્ટ લાભ બંને પ્લાન વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે.
 • વીમિત વ્યક્તિને ટર્મિનલ ઈલનેસનું નિદાન થવા પર મૃત્યુ લાભ સમકક્ષ લાભ ચૂકવી દેવામાં આવશે અને પૉલિસી રદ થશે.
 • જો અગર તમે આજ રોજ સુધી બધાં જ નિયમિત પ્રીમિયમો ચૂકવી દીધા હોય અને નિદાન થયાની તારીખે તમારી પૉલિસી અમલમાં હોય, તો જ એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
 • ટર્મિનલ ઈલનેસની વ્યાખ્યા માંદગીના નિર્ણયાત્મક નિદાન તરીકે કરાઈ છે જે ૧૮૦ દિવસમાં વીમિત વ્યક્તિનાં મૃત્યુમાં પરિણમવાની અપેક્ષા હોય.

પાકતી મુદતનો લાભ:
 • આ પ્લાન પાકતી મુદતનો કોઈ લાભ આપતો નથી. .

રાઈડર બેનિફિટ:
 • એસબીઆઈ લાઈફ - એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ રાઈડર (UIN: 111B015V02)
  જો અગર વીમિત વ્યક્તિ રાઈડર મુદત દરમિયાન અકસ્માતનાં પરિણામે અકસ્માતની તારીખથી ૧૨૦ દિવસોમાં મૃત્યુ પામે અને રાઈડર પૉલિસી મલમાં હોય, તો રાઈડર વીમા રકમ ચૂકવવાપાત્ર રહે છે.
 • • એસબીઆઈ લાઈફ - એક્સિડેન્ટલ ટોટલ અને પર્મેનન્ટ ડિસબિલિટી બેનિફિટ રાઈડર (UIN: 111B016V02)
  જો અગર રાઈડર મુદત દરમિયાન અકસ્માતના કારણે સંપૂર્ણ અને કાયમી વિકલાંગ થાય અને રાઈડર પૉલિસી અમલમાં હોય, તો રાઈડર વીમા રકમ ચૂકવવાપાત્ર રહે છે.
^ઉંમર સંબંધિત બધા જ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબ ઉંમર માટેના છે.
$$ઉપર જણાવેલ પ્રીમિયમ લાગુ થતા કરવેરા સિવાયનું છે અને અંડરરાઈટિંગ અલગથી રહેશે. કરવેરા પ્રવર્તમાન કર કાયદા અનુસાર લાગુ રહેશે.

1G.ver.01-01-19 WEB GUJ


રાઈડર્સ માટેના જોખમી પરિબળો તથા નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને રાઈડર બ્રોશર કાળજીપૂર્વક વાંચો.

$એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ બેનિફિટ :
 • આ ઈનબિલ્ટ લાભ બંને પ્લાન વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે.
 • વીમિત વ્યક્તિને ટર્મિનલ ઈલનેસનું નિદાન થવા પર મૃત્યુ લાભ સમકક્ષ લાભ ચૂકવી દેવામાં આવશે અને પૉલિસી રદ થશે.
 • જો અગર તમે આજ રોજ સુધી બધાં જ નિયમિત પ્રીમિયમો ચૂકવી દીધા હોય અને નિદાન થયાની તારીખે તમારી પૉલિસી અમલમાં હોય, તો જ એક્સેલરેટેડ ટર્મિનલ ઈલનેસ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
 • ટર્મિનલ ઈલનેસની વ્યાખ્યા માંદગીના નિર્ણયાત્મક નિદાન તરીકે કરાઈ છે જે ૧૮૦ દિવસમાં વીમિત વ્યક્તિનાં મૃત્યુમાં પરિણમવાની અપેક્ષા હોય.

*કર લાભો:
ભારતમાં લાગુ આવકવેરા કાયદા અનુસાર તમે આવકવેરા લાભો/માફી માટે પાત્ર બનો છો, આ કાયદા સમયાંતરે થતા ફેરફારને આધીન રહે છે. વધુ જાણકારી માટે તમે અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકો છો. વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

અહીં માત્ર પ્લાનની ખાસિયતો ટૂંકમાં વર્ણવી છે. જોખમી પરિબળો તથા નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે વેચાણનો નિર્ણય કરતા પહેલા કૃપા કરી સેલ્સ બ્રોશર કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાઈડર્સ માટેના જોખમી પરિબળો તથા નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને રાઈડર બ્રોશર કાળજીપૂર્વક વાંચો.

Call us toll free at

1800-103-4294(દરરોજ 8:30 am થી 9:30 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY eS

56161