તાત્કાલિક એન્યુઇટી પ્લાન ઓનલાઈન - એસ.બી.આઈ લાઈફ એન્યુઇટી પ્લસ પોલિસી ખરીદો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - એન્યુઇટી પ્લસ

UIN: 111N083V07

Product Code: 22

null

તમારા નિવૃત્ત જીવનને ઉજવવાની 14 રીતો.

 • એન્યુઇટી મારફતે નિયમિત આવક
 • એક કુટુંબ સભ્યને સામેલ કરવાનો વિકલ્પ
 • એકલ પ્રીમિયમ ચૂકવણી
 • વધુ મોટા પ્રીમિયમ્સ પર બહેતર એન્યુઇટી દરો
એક વ્યક્તિગત, નૉન-લિંક્ડ, નૉન-પાર્ટિસિપૈટિન્ગ, જનરલ એન્યુટિ પ્લાન

સેવા નિવૃત્તિ પછી શું તમે પોતાના જીવન માટે કોઈ લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યું છે ? સેવા નિવૃત્તિ પછીના સપનાને સાકાર કરવા શું તમે કોઈ નાણાં નિવેશની યોજના બનાવી છે ?

એસબીઆઈ લાઈફ-એન્યુઈટી પ્લસ તમારા આ અનમોલ વર્ષોને કશી નાણાંકીય ચિંતા વિના આનંદથી માણવામાં મદદરૂપ થઇ શકે.

એસબીઆઈ લાઈફ-એન્યુઈટી પ્લસ પાસે તમે પસંદ કરી શકો તેવાં ઘણાં સર્વગ્રાહી સિંગલ પ્રીમિયમ ચૂકવણીવાળા એન્યુઈટી વિકલ્પો છે. આવી રીતે, તમને આજીવન નિયમિત એન્યુઈટી/પેન્શનની ખાતરી આપવામાં આવે છે.

આ રિટાયરમેંટ સ્કીમ તમને પ્રદાન કરે છે -
 • સુરક્ષા (સીક્યોરિટી)- સ્થિર રિટાયરમેંટ આવક દ્વારા
 • વિશ્વસનીયતા (રિલાયેબિલિટી)- તમને જીવન પર્યન્ત નિશ્ચિત એન્યુઈટી/પેન્શન
 • અનુકૂળતા (ફ્લેક્સિબિલિટી) - એન્યુઈટી વિકલ્પોની વ્યાપક શ્રેણી

આ પ્લાન તમારા સેવા નિવૃત્તિના સપનાને કેમ પૂરું કરી શકે તે જાણવા માટે નીચે આપેલ અમારા બેનિફિટ ઈલ્યૂસ્ટ્રેટરને જુઓ.
 

હાઈલાઈટ્સ

null

એક પરંપરાગત, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ તાત્કાલિક એન્યુઇટી પ્લાન

શ્રીમતી વર્મા, નિવૃત્ત, તેમના મનપસંદ શોખનો આનંદ લેવામાં સમય વિતાવી શકે છે, આ એન્યુઇટી પ્લાનની મદદથી.

એસબીઆઇ લાઇફ - એન્યુઇટી પ્લસ સાથે સુખી નિવૃત્તિ માટેનો માર્ગ બનાવવા માટે નીચેના ફોર્મ ફીલ્ડ્સ ભરો.

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Discount:

Staff Non Staff

Kerala Resident:

Yes No

Explore the Policy option...

Do You have an SBI Life Pension Policy and wish to purchase Annuity from it...

Yes
No

I wish to buy Annuity for

Self
Self + One Life

Choose your annuity options

Annuity Option

Lifetime Income :- Annuity is payable at a constant rate throughout the life of the annuitant. On death of the annuitant, all future annuity payments cease immediately and the contract terminates.

Choose your payment options

You would like to fix..

Annuity
Premium

and determine the..

Premium
Annuity

Annuity Amount you would like to recieve

Mode Of Annuity Payout

Do you want to advance reciept of your annuity?

Yes
No

Date from which you want to recieve AnnuityReset

Annuity Payout Amount


Annuity frequency


Annuity Option


Purchase Price

Give a Missed Call

સુવિધાઓ

 • જીવનભર માટે નિયમિત આવક
 • રજૂ કર્યાની તારીખથી નિયત એન્યુઇટી
 • કુટુંબનાં સભ્યને ઉમેરવાની પસંદગી
 • એન્યુઇટી વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી અને એસબીઆઇ લાઇફ - અકસ્માત મૃત્યુ લાભ રાઇડર સામેલ કરવાની પસંદગી
 • એન્યુઇટી ચૂકવણી આવૃત્તિના વિકલ્પો

ફાયદાઓ

સુરક્ષા
 • તમારી નિવૃત્તિનો આનંદ લેવા માટે નાણાકીય સ્વતંત્રતા
વિશ્વસનીયતા
 • તમારા ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા નિયમિત આવક
લવચીકતા
 • સંભવિત ઘટનાના કિસ્સામાં કુટુંબનાં સભ્ય માટે એન્યુઇટી/પેન્શનની સુરક્ષા
 • તમારી પસંદગી અનુસાર સામયિક આવક પ્રાપ્ત કરો
 • તમારી એન્યુઇટીને આગળ વધારવાના વિકલ્પનો આનંદ લો
કર લાભો મેળવો*
એન્યુઇટી વિકલ્પોની વિશાળ વ્યાપક વિવિધતા ઉપલબ્ધ:
લાઇફ એન્યુઇટી (એકલ જીવન): એન્યુઇટી ચૂકવણી સ્થિર દરે, એન્યુટન્ટના સમગ્ર જીવન પર્યંત. તમે નીચેનાં વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરી શકો છો:
 • આજીવન આવક
 • મુદ્દલ 1 રીફંડ સાથે આજીવન આવક
 • ભાગોમાં મુદ્દલ 1 રીફંડ સાથે આજીવન આવક

સંતુલન મુદ્દલ 2 રીફંડ સાથે આજીવન આવક: એન્યુઈટી જીવન દરમ્યાન એક સતત દરે ચૂકવવાપાત્ર છે. મૃત્યુ થવા પર, સંતુલન મુદ્દલ (સકારાત્મક કિસ્સામાં) ચૂકવવામાં આવશે.

3% અથવા 5% ના એન્યુઈટી વધારા સાથે આજીવન આવક: દરેક સંપૂર્ણ વર્ષ માટે સામાન્ય દર વાર્ષિક 3% અથવા 5% ના દરે એન્યુઈટી ચૂકવણી વધે છે અને તે એન્યુઅન્ટનાં સમગ્ર જીવન દરમ્યાન ચૂકવવાપાત્ર છે. બધી ભાવિ એન્યુઈટી ચૂકવણીઓ મૃત્યુ પર તરત જ બંધ થાય છે અને કરાર સમાપ્ત થાય છે

આજીવન આવક 5, 10, 15 અથવા 20 વર્ષના ચોક્કસ સમયગાળા સાથે અને તે પછીના જીવન પર્યંત:

 • એન્યુઈટી 5, 10, 15 અથવા 20 વર્ષની ઓછામાં ઓછી ચોક્કસ મુદત માટે સતત દરે; અને ત્યારબાદના જીવન માટે ચૂકવવાપાત્ર છે.

લાઇફ એન્યુઇટી (બે જીવન): એન્યુઇટી ચૂકવણી, એન્યુઇટી લેનારના સમગ્ર જીવન દરમ્યાન સ્થિર દરે ચાલુ રહેશે. તમે નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરી શકો છો:

 • જીવન અને છેલ્લા સર્વાઇવર - 50% અથવા 100% આવક
 • જીવન અને છેલ્લા સર્વાઇવર - મુદ્દલ1 રીફંડ સહિત 50% અથવા 100% આવક
એનપીએસ - કુટુંબ વિકલ્પ: આ વિકલ્પ ખાસ કરીને ફક્ત એનપીએસ સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે, વધુ વિગતો માટે કૃપયા અહીં સંદર્ભ લો: એનપીએસ ફ્લાયર.

1મુદ્દલનો અર્થ હશે પૉલિસી હેઠળનું પ્રીમિયમ (રાઇડર પ્રીમિયમ અને કર, ઉપકર, જીએસટી, અન્ય જો કોઈ કાનૂની કર હોય તો તે સિવાય)y

2બેલેન્સ મુદ્દલ = પ્રીમિયમ (રાઇડર પ્રીમિયમ અને કર, ઉપકર, જીએસટી, અન્ય જો કોઈ કાનૂની કર હોય તો તે સિવાય) - આજની તારીખ સુધી કરવામાં આવેલ એન્યુઇટી ચૂકવણીઓ. જો આ ઋણાત્મક રકમ હોય, તો કોઈ મૃત્યુ લાભ ચૂકવવાપાત્ર હશે નહીં.

એન્યુઇટી પસંદ કરેલ એન્યુઇટી વિકલ્પ અનુસાર ચૂકવવાપાત્ર છે, દરેક વિકલ્પ હેઠળનાં વિગતવાર લાભો માટે કૃપા કરીને ઉત્પાદન બ્રોશરનો સંદર્ભ લો.

બહિષ્કરણો:
રાઇડરનું બહિષ્કરણ: કૃપા કરીને વિગતો માટે, એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ રાઇડર (UIN: 111B015V02) માટેનાં વેચાણ બ્રોશરનો સંદર્ભ લો

*કર લાભો:
આવક વેરા લાભ/છૂટ, ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ માટે હશે, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે. તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.

જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. રાઇડર્સ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને રાઇડર બ્રોશર વાંચો.

એસબીઆઇ લાઇફ - રીટાયર સ્માર્ટના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે.

22.ver.02-01-20 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
કબૂલાત/કરાર, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને કબૂલાત/કરાર માહિતી પત્રિકા વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
 
 

NRI/OCIને ચુકવવાપાત્ર એન્યુઈટીઝ TDS તેમ જ રીપાટ્રિએશન ઑફ કોર્પસ, જો કોઈ હોય તો તેને આધીન રહે છે અને આ IRDAI/PFRDA/RBIની નિયામક જોગવાઈઓ તેમ જ લાગુ થતા કાયદાઓને આધીન રહેશે. PFRDA સર્ક્યુલર નં.: PFRDA/2019/24/PDES/5, તારીખ : 17 ડિસેમ્બર, 2019 અન્વયે.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in