ગ્રૂપ ઈમિડિએટ વાર્ષિકી પ્લાન | ગૌરવ જીવન - એસબીઆઈ લાઇફ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - ગૌરવ જીવન

UIN: 111N076V01

null

એક ગ્રુપ ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન.

 • સભ્યો માટે ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી
 • સરળ જોડાણની પ્રક્રિયા
 • મૃત્યુ પર આવકની સુરક્ષા સાથે લવચીક વિકલ્પો
નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ગ્રુપ એન્યુઇટી પ્લાન

શું તમે તે ખાતરી કરવા માંગો છો કે તમારા સભ્યો એક નિયમિત અને વિશ્વસનીય આવક પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં છે?
અમારી પાસે તમારા માટે એક સમાધાન છે, એસબીઆઇ લાઇફ - ગૌરવ જીવન પ્લાનની રચના અનન્ય રીતે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, સરકારી એન્ટરપ્રાઇઝ અને તેઓની એજન્સીઓ માટે કરવામાં આવી છે. આ સરકારી એજન્સીઓ જેઓની જમીન મેળવી રહ્યાં છે તે જમીન માલિકોને વળતર માટે વાર્ષિક ચૂકવણીઓના સંદર્ભમાં તેઓની એન્યુઇટી જવાબદારી ખરીદી શકે છે.

એસબીઆઇ લાઇફ - ગૌરવ જીવન ઑફર કરે છે -
 • સુરક્ષા - તમારી એન્યુઇટી ચૂકવણીઓની જવાબદારીને સ્થાનાંતરિત કરીને
 • વિશ્વસનીયતા - સભ્યોને એક નિશ્ચિત આવક છે તેની ખાતરી કરીને
 • લવચીકતા - પસંદ કરવા માટે વિવિધ એન્યુઇટી વિકલ્પો

તમારી એન્યુઇટી જવાબદારી અમને સોંપો અને તમારી ચિંતાઓને એક બાજુએ મૂકો.

હાઈલાઈટ્સ

null

નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ગ્રુપ એન્યુઇટી પ્લાન

સુવિધાઓ
 
 • વ્યાવસાયિક ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા કાર્યક્ષમ જોખમ સંચાલન
 • સભ્યો માટે ઈમિડિયેટ એન્યુઇટી
 • પસંદ કરવા માટે બે વિકલ્પો - મૃત્યુ પર આવક સંરક્ષણ સાથે લેવલ ટેમ્પરરી એન્યુઇટી અને મૃત્યુ પર આવક સંરક્ષણ સાથે ઇન્ક્રિસિંગ ટેમ્પરરી એન્યુઇટી
 • એન્યુઇટી આવૃત્તિ પસંદ કરવાની પસંદગી
ફાયદાઓ
સુરક્ષા
 • તમારી વાર્ષિક જવાબદારીઓ સ્થાનાંતરિત કરો
 • સભ્યો એક નિશ્ચિત આવકના સંરક્ષણનો આનંદ લે છે
વિશ્વસનીયતા
 • તમારા જૂથનાં સભ્યોને તેઓની નાણાકીય સ્વતંત્રતાને જાળવવા માટે સક્ષમ બનાવીને, તેઓના માટે નિશ્ચિત આવકના લાભો
લવચીકતા
 • એન્યુઇટી ચૂકવણી માટે સમયગાળો પસંદ કરો
 • બે એન્યુઇટી વિકલ્પોની પસંદગી
 • તમે નીચે જણાવેલા બે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણ એક પસંદ કરી શકો છો:
  • મૃત્યુ પર આવકની સુરક્ષા સાથે લેવલ ટેમ્પરરી એન્યુઇટી
  • મૃત્યુ પર આવકની સુરક્ષા સાથે ઇન્ક્રિસિંગ ટેમ્પરરી એન્યુઇટી

પ્લાન લાભો પસંદ કરેલ એન્યુઇટી વિકલ્પો પર આધારિત હશે.
એસબીઆઇ લાઇફ - ગૌરવ જીવનના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો

69.ver.03-06/17 WEB GUJ

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in