એસબીઆઇ લાઇફ સાથે એક વીમા સલાહકાર બનો
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ સાથે એક વીમા સલાહકાર બનો

જો તમે કોઈ લાભદાયી કારકિર્દી શોધી રહ્યાં હોવ કે જે તમને વિકાસ કરવાની તક, તમારો સમય સંચાલિત કરવાની લવચીકતા અને લોકોના સપના સાકાર કરવા લોકોને સશક્ત કરવાનું સમાધાન આપે, તો અમારી સાથે એક વીમા સલાહકાર તરીકે જોડાઓ.

 • અમર્યાદિત કમાણીની સંભાવના
 • કોઈ મૂડી રોકાણની જરૂર નહીં
 • તમારા પોતાના સંચાલક બનવાની તક અને કાર્ય સમયમાં લવચીકતાનો આનંદ લેવા
 • લોકોની તેઓના નાણાકીય ધ્યેયો હાંસિલ કરવામાં મદદ કરીને એક વાસ્તવિક અંતર બનાવવાની તક
 • નવીનતમ, ઉત્પાદનો સમજાવવામાં સરળ
 • આકર્ષક આવક અને વળતર
 • સુ-વ્યાખ્યાયિત કારકિર્દી વિકાસ યોજના
 • 700 થી વધુ શાખાઓનું સશક્ત પાન-ઇન્ડિયા સમર્થન
 • નિયમિત, વ્યાપક તાલીમ અને માર્ગદર્શન સત્રો

અન્ય લોકોની મદદ કરવામાં યોગ્ય રુચિ ધરાવનાર અને મહત્વાકાંક્ષા ધરાવતા કોઈપણ અરજી કરી શકે છે.

 • અરજદાર કોઈ વ્યવસાયી, નાણાકીય ઉત્પાદનોનો વિતરક, ગૃહિણી વગેરે હોઈ શકે છે.
 • તે અથવા તેણી અરજી કરતી વખતે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની વયના હોવા જોઈએ
 • તે અથવા તેણીએ 10મા ધોરણની અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા કોઈ જાણીતા બોર્ડ/સંસ્થા મારફતે પાસ કરેલ હોવી જોઈએ

Fill in the details below and submit your application to join us as an Insurance Advisor