ਯੂਲਿਪ ਪਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ - ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਈ-ਵੈਲਥ ਯੂਲਿਪ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੋ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

UIN: 111L100V03

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 1Q

null

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ।

 • ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੌਖੀ ਕਾਰਵਾਈ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
 • ਝੰਜਟ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
 • ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
Calculate Premium
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ

"ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।"

ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ, 3-ਕਦਮੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਲਿਪਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਈਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
 
ਇਹ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ
 • ਲਚਕਤਾ – ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਰਲਤਾ – ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
 • ਤਰਲਤਾ – 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਬੱਸ ਕੁਝ ਇਕ ਕਲਿਕਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਿਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਦੋ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ - ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ
 • ਸਰਲੀਕਿਰਤ ਕੀਤੀ 3 ਪੜਾਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਕੋਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਲੈਣਦੇਣ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਕਾਉਂਟਰ ਮਾਰਕਿਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਲਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਸਰਲਤਾ
 • ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਬਿਨਾਂ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੁ.2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਤਰਲਤਾ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ (ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ):
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਮੌਤ ਲਾਭ (ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ):
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ-ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਏ ਪੈਸੇ@ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105% ਮਨਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਏ ਪੈਸੇ@ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
 
@ਲਾਗੂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਏ ਪੈਸੇ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਢਵਾਏ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਈ-ਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
#ਹਰ ਥਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ।
^ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ।
ਨੋਟ: ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਲਗ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ।

1Q.ver.01-02-20 WEB PUN


**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇਆਦਿ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਲਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ।
 
ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਐੱਨਏਵੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ., ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਈਵੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇਵਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1800-103-4294(8.30 am ਤੋਂ 9.30 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

online.cell@sbilife.co.in

SMS EBUY

SMS EBUY

56161