विम्याविषयी जाणून घ्या
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

विम्याविषयी जाणून घ्या

WE ARE HERE FOR YOU !

आपल्या जीवनाच्या सर्वोत्तम वर्षांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सज्ज व्हा

व्यतीत करत असलेल्या महत्वाच्या क्षणांबद्दल, आपल्या आवडींसाठी आपण काय केले त्यासाठी निवृत्तीअसली पाहिजे. आर्थिक काळजी आणि जबाबदाऱ्या, भूतकाळातील बाबी असाव्यात, मात्र अनेक दिवसांपासूनच्या एकत्र कुटुंब पद्धतीसह आणि भरमसाट वाढलेल्या महागाईमुळे, एखाद्याने अल्प रकमेतील गुंतवणूकीच्या लाभांमधून कपात करून पुरेशी अगोदर निवृत्तीनिधीतून पद्धतशीरपणे गुंतवणूक सुरू केली पाहिजे.

दिलेली वाढती अपेक्षित आयुमर्यादा, वाढते आरोग्य आणि जीवनशैली खर्च, एखाद्याने निवृत्ती नंतरच्या स्थिर उत्पन्नाच्या प्रवाहाची खात्री केली आहे. हे तिथे घडते, जिथे योग्य प्लॅन मध्ये, लवकर गुंतवणूक केल्यास, मदत करु शकते.

रिटायरमेंट नंतरच्या एका चिंता - मुक्त/शांत जीवनासाठी इन्शुरन्स प्लॅन शोधत आहात?

येथे विचारासाठी काही खाद्य आहे

अॅन्युइटीमध्ये देय देण्याच्या लवचिकतेसाठी पहा

आपल्याला आपल्या आर्थिक गरजांनुसार देयके निवडण्याची लवचिकता देतात ते प्लॅन्स शोधा, जसे की आपला भागीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहतो याची खात्री करण्यासाठी एकत्र लाइफ एन्युईटी, खरेदी किमतीच्या परताव्यासह लाइफ एन्युईटी खात्री करते की आपण आपल्या मुलांसाठी इस्टेट सोडली आहे.

आपल्यावर अवलंबून असणार्यांठचे भविष्य सुरक्षित करा

आपल्या भागीदाराचे आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी, प्लॅन मध्ये गुंतवणूकीचा विचार करणे शहाणपणाचे आहे जो त्यांना आपल्या अनुपस्थितीतही उत्पन्न देतो.

वाढत्या आरोग्य मूल्यासाठी तरतूद करा

आपण वाढत्या आरोग्य मूल्यासाठी एका निधीची देखभाल करून स्वत:करीता आणि आपल्या भागीदाराकरीता तरतूद केली आहे याची खात्री करा

कर लाभाचा आनंद घ्या

आपण प्रचलित आयकर कायदा 1961 च्या अंतर्गत कराच्या लाभांचा आनंद घेऊ शकता

आपली मुख्य आर्थिक उद्दिष्टे

 

1 Build a contingency fund

आकस्मिक निधी उभारणे

 

2 Regular income post-retirement

रिटायरमेंट-नंतर नियमित उत्पन्न

 

3 Save for healthcare costs

आरोग्य मूल्यांसाठी बचत करा

 

4 Protect your partner

आपल्या भागीदाराच्या भविष्याचे संरक्षण करा

कृपया विक्री पूर्ण करण्यारपूर्वी जोखीम घटक, अटी आणि शर्तींवरील अधिक तपशीलांसाठी विक्री माहिती पुस्तक काळजी पूर्वक वाचा.
रायडर, अटी आणि शर्तींवरील अधिक तपशीलांसाठी कृपया रायडर माहिती पुस्तक वाचा.

*कर लाभ:
कर लाभ हे आयकर नियमांनुसार आहेत आणि ते वेळेप्रमाणे बदलाच्या अधीन आहेत. कृपया तपशीलांसाठी आपल्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
प्रत्येक उत्पादन पृष्ठायवर योजना लाभांखाली एक आणखी कर अस्वीकरण आहे. वेळेप्रमाणे बदलाच्या अधीन असलेल्या भारतातील लागू असलेल्या आयकर नियमांनुसार आपण आयकर लाभ/सूट साठी पात्र आहात. आपण आणखी तपशीलांसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता. कृपया तपशीलांसाठी आपल्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.