मायक्रो इन्शुरन्स प्लॅन - एसबीआय लाइफ शक्ती | परताव्याच्या 50% दर
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

एसबीआय लाईफ – शक्ती

UIN: 111N038V03

प्रॉडक्ट कोड : 095

null

परिपक्वतेच्या वेळी प्रीमियमच्या परताव्यासह एक ग्रुप मायक्रो इन्शुरन्स प्रॉडक्ट.

 • परवडणारे इन्शुरन्स कव्हरेज
 • कव्हरेज रकमेची लवचिकता
 • परिपक्वतेवेळी प्रीमियमचा परतावा
परिपक्वतेच्या वेळी 50% प्रीमियमच्या परताव्यासह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग ग्रुप मायक्रो टर्म इन्शुरन्स प्रॉडक्ट

आपण आपल्या सदस्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी परवडणारे प्लॅन शोधणारी एक मायक्रो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन (MFI) किंवा एक नॉन-गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन (NGO) आहात?

एसबीआय लाईफ – शक्ती हे आपल्या सदस्यांना कव्हरेज देण्यासाठी विशेषतः डिझाइन करण्यात आले आहे. यासह, त्यांना परिपक्वतेच्या वेळी, दिलेल्या प्रीमियमच्या 50% परतावा मिळेल.

एसबीआय लाइफ - शक्ती प्लॅन ऑफर्स देतो -
 • सुरक्षितता – आपल्या सदस्यांना संरक्षित करा आणि संभाव्य घटना घडल्यास त्यांच्या कुटुंबास सुरक्षित करा
 • विश्वसनीयता – परिपक्वतेच्या वेळी दिलेल्या प्रीमियमच्या 50% परताव्याद्वारे
 • लवचिकता – आपल्या सदस्यांच्या गरजांनुसार आश्वस्त रक्कम निवडणे
 • परवडणारे – वाजवी प्रीमियमसह

आपल्या सदस्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या प्रवासात त्यांना आधार द्या.

हायलाइट्स

null

नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग ग्रुप मायक्रो इन्शुरन्स प्रॉडक्ट

वैशिष्ट्ये

 • ग्रुपसाठी जीवन विमाछत्र दिले जाते
 • प्रीमियम्सच्या 50% परतावा मुदतपूर्तीच्या वेळेस दिला जातो
 • सदस्याच्या गरजांनुसार सम अॅश्युअर्डच्या निवडीसाठी वाव, रु.2,00,000 मर्यादेपर्यंत
 • परवडणार्या प्रीमियम रकमांची श्रेणी

लाभ

सुरक्षितता
 • एखादी आकस्मिकता घडल्यास तुमच्या ग्रुपच्या सदस्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी जोखीम विमाछत्र मिळते
विश्वसनीयता
 • भरलेल्या प्रीमियमच्या 50% मुदतपूर्तीला परत देऊन त्याद्वारे तुमच्या सदस्यांसाठी हमखास लाभ
लवचिकता
 • तुमच्या ग्रुपच्या सदस्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांच्या अनुसार विमाछत्र पुरवतो
परवडणारे
 • तुमच्या ग्रुपच्या सदस्यांसाठी वाजवी दरात जीवन विम्याचे लाभ देतो
मृत्यू लाभ:
पॉलिसीच्या मुदतीमध्ये जीवन विमा उतवरलेल्या व्यक्ति्चा मृत्यू झाल्यास निवडल्याप्रमाणे निश्चित रक्क म देय होईल.
परिपक्वता लाभ:
जीवन विमा काढलेली व्यक्ती पॉलिसीच्या मुदतीच्या अखेरपर्यंत जिवंत राहिल्यास, एकूण भरलेल्या प्रीमियम्सच्या 50% रक्कम ( लागू असणारे टॅक्स/कर वगळून) परत केली जाईल.
अन्य माहिती
 • सरेंडर (समर्पण)
  सदस्य त्याची/तिची कार्यान्वित किंवा भरणा केलेली पॉलिसी, पॉलिसीच्या पहिल्या वर्षानंतर आणि मुदतपूर्तीच्या तारखेच्या आधी कधीही खंडित करू शकतो/ शकते, मात्र त्यासाठी सरेंडर व्हॅल्यूला पॉलिसी सरेंडर करून 2 पूर्ण वर्षांचा प्रीमियम भरलेला असणे आवश्यक आहे.
 • (ग्रेस) सवलत कालावधी :
  प्रीमियम देय तारखेपासून 30 दिवसांचा ग्रेस कालावधी दिला जाईल.
 • पेड अप मूल्य
  जर विमा उतरवलेला सदस्य ग्रेस कालावधीमध्ये प्रीमियम भरू शकला नाही तर त्याला/तिला तरीही संरक्षण मिळेल. परंतु कमी झालेल्या मृत्यू/मुदतपूर्ती लाभासह. पहिल्या दोन वर्षांचे प्रीमियम्स भरले असले तरच विमा संरक्षणाला पेड अप मूल्य प्राप्तय होईल.
 • रीव्हाइवल :
  मास्टर पॉलिसीधारकाला पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियम देय तारखेपासून 2 वर्षांच्या आत सदस्याचे जीवन संरक्षण रीव्हाइवल करण्याचा पर्याय आहे.
 • विनामूल्य लुक कालावधी
  ही जर का सक्तीची योजना असेल (जिथे सहभागाचा निर्णय हा सदस्याच्या हाती नसेल आणि सदस्यासाठी योजनेमध्ये दाखल होणे सक्तीचे असेल) तर विमा काढलेल्या सदस्यासाठी फ्री लूक कालावधीमध्ये पॉलिसी रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसेल आणि केवळ मास्टर पॉलिसीधारकाकडे उपलब्ध असेल.
  ही जर का ऐच्छिक योजना असेल (जिथे सहभागाचा निर्णय सदस्याच्या हाती असेल आणि योजनेमध्ये दाखल होणे तो/ती ठरवेल), तर ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’च्या खेरीज कोणत्याही चॅनेलकडून घेतलेल्या पॉलिसीज्साठी इन्शुरन्सचे सर्टिफिकेट मिळण्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत आणि ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’कडून घेतलेल्या पॉलिसीज्साठी इन्शुरन्सचे सर्टिफिकेट मिळण्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत मास्टर पॉलिसीधारकासह विमा काढलेले सदस्यही पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचे पुनर्वलोकन करू शकतात आणि विमा काढलेल्या सदस्याला जर कोणत्याही अटी आणि शर्ती समाधानकारक वाटल्या नाहीत वा मान्य नसल्या तर आक्षेपांसाठी असलेली कारणे नमूद करून इन्शुरन्सचे सर्टिफिकेट परत करण्याचा पर्याय त्याला/तिला उपलब्ध आहे. अशी विनंती मास्टर पॉलिसीधारकाकडून यायला हवी. भरलेले प्रीमियम्स हे केलेला स्टँप डयूटीचा खर्च झाल्यांनतर मास्टर पॉलिसीधारकाद्वारे परत केले जातील.
 • कर्ज सुविधा
  या योजनेखाली कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही.
 • असमावेशने
  • आत्महत्या
   जर विमा उतरवलेल्या ग्रुप सदस्याने आत्महत्या केली, शहाणा असो किंवा नसो, जोखीम सुरू होण्याच्या किंवा विमा संरक्षण पुन्हा सुरू होण्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत, तर मयत ग्रुप सदस्याचे विमा लाभ देय होणार नाहीत. अशा बाबतीत सदस्यासाठी पॉलिसी अंतर्गत भरलेल्या प्रीमियम्सच्या 80%च्या जास्त, मृत्यूच्या तारखेपासून सरेंडर मूल्य परत दिले जाईल.

एसबीआय लाइफ – शक्तीच्या जोखीम घटक, अटी आणि शर्तींवरील अधिक तपशीलांसाठी, खालील दस्तऐवज काळजीपूर्वक वाचा.

$वयासंबंधीचे सर्व संदर्भ हे मागील वाढदिवसाचे वय आहेत.
**लागू असतील त्यानुसार कर आणि लेवीज, अतिरिक्त आकारल्या जातील.
^एकूण निश्चित रक्करम सर्व एसबीआय लाइफ ग्रुप मायक्रो इन्शुरन्स उत्पादनांसाठी रु.2,00,000 प्रति जीवन इतकीच असेल.

95.ver.01-03/18 WEB MAR

कृपया विक्री पूर्ण करण्यारपूर्वी जोखीम घटक, अटी आणि शर्तींवरील अधिक तपशीलांसाठी विक्री माहिती पुस्तक काळजी पूर्वक वाचा.

कर लाभ:
कर लाभ हे आयकर नियमांनुसार आहेत आणि ते वेळेप्रमाणे बदलाच्या अधीन आहेत. कृपया तपशीलांसाठी आपल्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
प्रत्येक उत्पादन पृष्ठायवर योजना लाभांखाली एक आणखी कर अस्वीकरण आहे. वेळेप्रमाणे बदलाच्या अधीन असलेल्या भारतातील लागू असलेल्या आयकर नियमांनुसार आपण आयकर लाभ/सूट साठी पात्र आहात. आपण आणखी तपशीलांसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता . कृपया तपशीलांसाठी आपल्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.

आम्हाला येथे टोल फ्री कॉल करा

1 800 267 9090(9.00 am to 9.00 pm पर्यंत दररोज उपलब्ध)

आम्हाला येथे ईमेल करा

info@sbilife.co.in