எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்மார்ட் வெல்த் அஷ்யூர்/ யுலிப் பாலிஸிகளிலேயே ஒரே முறை ப்ரீமியம் செலுத்தும் ஒரு சிறந்த திட்டம்.
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் வெல்த் அஷுர்

UIN: 111L077V02

Product Code: 55

null

நாளை உறுதியானதாக இருக்கும்போது, இன்று அழகானதாக இருக்கும்.

 • ஒற்றை பிரீமியம்
 • சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானம்
 • இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ்
யூனிட் லிங்க்டு, நான் பார்டிசிபேட்டிங் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்

“ஒப்பந்தத்தின்படி, லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களில், முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பணமாக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது. ஐந்தாம் ஆண்டு முடியும் வரை, லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களில் முதலீடு செய்த தொகையை முழுமையாகவோ, பகுதியாகவோ பாலிசிஹோல்டர்கள் சரண்டர் செய்ய/பெற முடியாது"

வருடக்கணக்கில் பிரீமயம் செலுத்த வேண்டும் என்ற உடன்பாடு மீதான உங்களின் அச்சம், உங்களை யூனிட் லிங்க்டு காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதிலிருந்து தடுக்கிறதா?

இப்போது ஒரே கட்டணத்தில் ULIP இன் பாதுகாப்பு மற்றும் பணம் ஈட்டும் பலன்களைப் பெறுங்கள். எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் வெல்த் அஷுர், ஒருமுறை மட்டும் பிரீமயம் செலுத்தும் விதத்தில் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் உடன் சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானத்தை அனுபவிக்க உதவுகிறது.

இந்தத் திட்டம் வழங்கும் சலுகைகள் –
 • பாதுகாப்பு – எதிர்பாராத நிகழ்வின்போது உங்கள் குடும்பத்தைப் பாதுகாக்கிறது
 • வசதி - முதலீடு செய்த தொகையை நிர்வாகிக்க விபத்துக் காப்பீடு பெறும் வசதி.
 • சக்திக்குட்பட்டது - ஒருமுறை பிரீமியம் செலுத்துவதன் மூலம் நீண்ட காலப் பலன்கள் பெறலாம்
 • பாலிசியின் 6வது ஆண்டிலிருந்து பகுதியளவு பணமெடுக்கும் வசதி

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் எப்படி பயன்பெறலாம் என்பதைப் பார்க்க கீழுள்ள எங்களின் பலன் விளக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

சாத்தியங்களுடன் கூடிய எதிர்காலத்தை நோக்கி இந்த ஒரு படியை எடுத்து வையுங்கள்.

ஹைலைட்ஸ்

null

யூனிட் லிங்க்டு, நான் பார்டிசிபேட்டிங் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்

அம்சங்கள்

 • காப்பீட்டு பாதுகாப்புடன் சந்தையுடன் தொடர்புடைய வருமானங்கள்
 • ஆன்லைனில் பிரீமியம் செலுத்துதல்
 • பகுதியளவு பணமெடுத்தல்(கள்) மூலம் பணமாக்கும் வசதி
 • பாண்ட் ஃபண்ட் மற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்டிலிருந்து ஃபண்டுகளின் கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பம்
 • ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் விருப்பத்துடன் திட்டத்தை தனிப்பயனாக்கும் விருப்பம்

பயன்கள்

பாதுகாப்பு
 • உங்கள் குடும்பத்தின் நிதி பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துங்கள்
வசதிக்கேற்றது
 • உங்களின் மாறும் முதலீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் ஆபத்தினை ஏற்கும் தன்மைக்கு ஏற்ப இரண்டு ஃபண்டுகளுக்கு இடையே தேர்ந்தெடுங்கள்
 • ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் மூலம் விரிவான கவரேஜ் விருப்பம்
செலவிடும் தன்மை
 • ஒரு கட்டணம் செலுத்தி பாலிசி காலம் முழுவதும் பலன்களைத் தொடர்ந்துப் பெறுங்கள்
பணமாக்கும் வசதி
 • எதிர்பாராத செலவுகளைச் எதிர்கொள்ள 6ஆம் ஆண்டிலிருந்து பகுதியளவு பணமெடுக்கும் வசதிப் பெறுங்கள்
வரிப் பலன்களைப் பெறுங்கள்*

முதிர்வுப் பலன்:

பாலிசி டெர்ம் முடிவடையும்போது, ஃபண்ட் வேல்யூ செலுத்தப்படும்.

இறப்பு இழப்பீடு:

ஃபண்ட் வேல்யூ அல்லது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்சத் தொகை## இவற்றில் அதிகமான தொகைச் செலுத்தப்படும்;, இறக்கும் காலம் வரை செலுத்திய பிரீமியம் தொகையின் 105% கிடைக்கும்.

ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் விருப்பம்:

விபத்தின் காரணமாக இறப்பு ஏற்பட்டால், கூடுதல் இறப்பு இழப்பீட்டுப் பலன் கிடைக்கும்.

## பகுதியளவு பணமெடுத்த நிகரத் தொகை

*வரிப் பலன்:

80(C) பிரிவின்படி வரி விலக்கு பெறும் வசதி உள்ளது. இருப்பினும், ஒரு நிதியாண்டில் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியம் தொகை, உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையில் 10% க்கு அதிகமாக இருந்தால், சலுகையானது, உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையில் 10% க்கு வரம்பிடப்படும்.

பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களுக்கு இணங்க வருமான வரிச் சலுகைகள்/விலக்குகளைப் பெறலாம். இது அவ்வப்போது மாறக்கூடியதாகும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

அபாயக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, வாங்குவதற்கு முன்பு, விற்பனைச் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் வெல்த் அஷுரின் அபாயக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
* வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கடைசி பிறந்த நாளின்படி கணக்கிடப்படும்.

55.ver.03-10/17 WEB TAM


**லாப விகிதங்கள் முறையே @4% மற்றும் @8% வீதம் என்று கருதப்பட்டது, இது பொருந்தும் அனைத்து கட்டணங்களும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த விகிதங்களில் விளக்கிக் காட்டுவதற்காக மட்டும். இவை உத்தரவாதமானவை அல்ல மற்றும் இவை லாபத்தின் உச்ச அல்லது கீழ் வரம்பு அல்ல. யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் திட்டங்கள் சந்தை இடர்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பற்பல நிதிகள் மற்றும் நிதிகளின் பெயர்கள் எந்த வகையிலும் இந்த திட்டங்களின் தரத்தை, அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் லாபங்களை குறிப்பதாகாது

யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் புராடக்ட்கள் மரபுரீதியான லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் புராடக்ட்களிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும் மற்றும் சந்தை ஆபத்துக்கு உட்பட்டவையாகும். யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் பாலிசிகளில் செலுத்தும் பிரீமியம் மூலதனசந்தைகளுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவையாகும் மற்றும் நிதியின் செயலாற்றல் மற்றும் மூலதன சந்தையை இயக்கும் காரணிகள் அடிப்படையில் யூனிட்களின் NAVகள் ஏறவோ அல்லது இறங்கவோ செய்யும் மற்றும் காப்பீட்டுதாரரே அவருடைய முடிவுகளுக்கு பொறுப்பாவார்.

எஸ்பிஐ லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் பெயர் மட்டுமே யாகும் மற்றும் எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் வெல்த் அஷுர் என்பது யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் பெயர்கள் ஆகும் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் தரம், அதன் எதிர்கால வளர்ச்சி அல்லது லாபங்களை எந்தவகையிலும் குறிப்பதாகாது. தயவு செய்து உங்களுடைய காப்பீட்டு ஆலோசகர் அல்லது இடையீட்டாளர் அல்லது காப்பீட்டாளரின் பாலிசி ஆவணத்திலிருந்து தொடர்புடைய ஆபத்துக்கள் மற்றும் பொருந்தக் கூடிய கட்டணங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பற்பல நிதிகள், நிதிகளின் பெயர்கள் ஆகும் மற்றும் எந்த வகையிலும் இந்த திட்டங்களின் தரத்தை, அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சி, லாபங்களை குறிப்பதாகாது.

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in