எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ் | Lowest Premium ULIP Policy
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ்

UIN: 111L125V01

திட்ட கோடு : 2J

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ்

ஓர் ஈஎம்ஐ* அது உங்களுக்காக பணம் செலுத்துகிறது

 • ஈஸி மன்த்லி இன்ஷ்யூரன்ஸ்
 • 3 முதலீட்டு உத்திகளின் விருப்பத்தேர்வு
 • முதிர்வடைந்த நிலையில் ரிடர்ன் ஆஃப் மார்டாலிடி சார்ஜஸ்
 • முறையான மாதாந்திர வித்ட்ராவல்
 • லாயல்டி கூடுதல்கள்
Calculate Premium

*ஆயுள் கவரேஜிற்காக ஈஸி மன்த்லி இன்ஷ்யூரன்ஸ்


நான்-பார்ட்டிசிபேட்டிங், யூனிட்-லிங்க்டு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம்

 

"லிங்க்டு இன்ஷ்யூரன்ஸ் திட்டங்கள் ஒப்பந்தத்தின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எந்த ரொக்கமாக்கலையும் வழங்குவதில்லை. பாலிசிதாரர்கள் ஐந்தாவது ஆண்டின் இறுதிவரை லிங்க்டு இன்ஷ்யூரன்ஸ் திட்டங்களில் முதலீடு செய்த பணத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஒப்புவிப்பு செய்ய/திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது"

ஒழுங்கமைந்த சேமிப்புகள் மற்றும் உங்கள் இடர் தாங்கு திறனுக்கு ஏற்ப விருப்பத்தேர்வு வழங்கும் பன்மடங்கு சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூரன்ஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ் திட்டம் ஒழுங்கமைந்த சேமிப்புகளின் சிறப்பம்சம் மற்றும் முறையான மாதாந்திர வித்ட்ராவல்களின் இணக்கத்தன்மை கொண்டு சொத்து உருவாக்கலுடன் உங்களுக்கு ஆயுள் காப்பீட்டு கவரேஜ் வழங்குகிறது. 3 முதலீட்டு உத்திகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரேடஜி கீழ் ஒன்பது வெவ்வேறு வகையான ஃபண்டுகள் இடையே தேர்வு செய்யலாம்.

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ் திட்டம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது
 • பாதுகாப்பு - எதிர்பாரா நிகழ்வு நிகழ்ந்திடும் நிலையில் உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் வழங்குகிறது
 • இணக்கத்தன்மை - உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப 3 முதலீட்டு உத்திகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரேடஜி கீழ் ஒன்பது வெவ்வேறு வகையான ஃபண்டுகளிடையே தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
 • நம்பகத்தன்மை - பாலிசி முதிர்வடைந்த நிலையில் ரிடர்ன் ஆஃப் மார்டாலிடி சார்ஜஸ் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள பாலிசிகளுக்காக 11வது பாலிசி ஆண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பாலிசி ஆண்டு இறுதியில் உத்தரவாதமான லாயல்டி கூடுதல்கள் மூலம்
 • பணப்புழக்கம் - 6வது பாலிசி ஆண்டிலிருந்து மற்றும் 11வது பாலிசி ஆண்டிலிருந்து முறையான மாதாந்திர வித்ட்ராவல் அல்லது வயது 18 ஆண்டுகள் அடைந்த பிறகு பகுதி திரும்பப் பெறுதல்கள்.

இந்த யூலிப் மற்றும் அதன் நன்மைகளை தெளிவாக புரிந்துகொள்ளுவதற்காக, கீழே உள்ள பிரீமியம் கணக்கீட்டை பார்க்கவும்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ்

Unit linked, non-participating, insurance plan

Buy Online Calculate Here

சிறப்பம்சங்கள்

 • ஆயுள் காப்பீட்டிற்காக ஈஸி மன்த்லி இன்ஷ்யூரன்ஸ்
 • உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப 3 முதலீட்டு உத்திகள் - ட்ரிகர் ஸ்ட்ரேடஜி, ஆட்டோ அசெட் அலோகேஷன் ஸ்ட்ரேடஜி, ஸ்மார்ட் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரேடஜி
 • ஸ்மார்ட் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரேடஜி கீழ் 9 ஃபண்ட் விருப்பத்தேர்வுகள்
 • பாலிசி முதிர்வடைந்த நிலையில் ரிடர்ன் ஆஃப் மார்டாலிடி சார்ஜஸ் (ROMC)
 • 11வது பாலிசி ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து, நடைமுறையில் உள்ள பாலிசிகளுக்காக லாயல்டி கூடுதல்கள் மூலம் ஃபண்ட் மதிப்பு அதிகரிப்புகள்
 • 6வது பாலிசி ஆண்டிலிருந்து பகுதி திரும்பப்பெறுதல் மற்றும் 11வது பாலிசி ஆண்டிலிருந்து முறையான மாதாந்திர வித்ட்ராவல் விருப்பத்தேர்வுகள்
 • வருமான வரிச் சட்டங்கள் படி வருமான வரி சலுகைகள்*
* இந்தியாவில் பொருந்தும் வருமான வரிச் சட்டங்கள் படி வருமான வரிச் சலுகைகள்/ விலக்கல்களுக்கு நீங்கள் தகுதி உடையவர், இவை அவ்வப்போது வரிச் சட்டங்களில் செய்யப்படும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவையாகும். இங்கே மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களுடைய இணையதளத்திற்கு வருகைபுரியலாம். தயவுசெய்து விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.

Advantages


பாதுகாப்பு

 • எதிர்பாரா நிகழ்வு நிகழ்ந்திடும் நிலையில் உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பிற்காக நிதிசார் பாதுகாப்புக்கு உறுதியளிக்கிறது.

நம்பகத்தன்மை

 • பாலிசி முதிர்வடைந்த நிலையில் ரிடர்ன் ஆஃப் மார்டாலிடி சார்ஜஸ் மற்றும் 11வது பாலிசி ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து, நடைமுறையில் உள்ள பாலிசிகளுக்காக லாயல்டி கூடுதல்கள்

இணக்கத்தன்மை

 • உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப 3 முதலீட்டு உத்திகளின் விருப்பத்தேர்வு மற்றும் ஸ்மார்ட் சாய்ஸ் ஸ்ட்ரேடஜி கீழ் உங்கள் மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப 9 ஃபண்டுகளிடையே மாற்றம் செய்துகொள்ள விருப்பத்தேர்வு

பணப்புழக்கம்

 • உங்களுடைய வழக்கமான செலவினங்களை எதிர்கொள்ள பகுதி திரும்பப்பெறுதல் மற்றும் முறையான மாதாந்திர வித்ட்ராவலின் விருப்பத்தேர்வு
முதிர்வுநிலை பலன் (நடைமுறையில் உள்ள பாலிசிகளுக்காக மட்டும் பொருந்தும்):
 • ரிடர்ன் ஆஃப் மார்டாலிடி சார்ஜஸ் (ROMC) உடன் முதிர்வடைந்த தேதி அன்று நிலவும் என்ஏவி-ல் ஃபண்ட் மதிப்பு ஒட்டுமொத்த தொகையாக செலுத்தத்தக்கது. . முதிர்வடைந்த நிலையில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட தீர்வு படி ஃபண்ட் மதிப்பை தவணைகளிலும் பெற்று பயனடையலாம்.
இறப்புப் பலன் (நடைமுறையில் உள்ள பாலிசிகளுக்காக மட்டும் பொருந்தும்) :
 • நிறுவனத்திற்கு இறப்பு தகவல் அறிவிக்கப்பட்ட தேதி அன்று படி ஃபண்ட் மதிப்பின் அதிகபட்சம், அல்லது காப்பீட்டுத் தொகை##அல்லது இறப்பு தேதி வரை செலுத்தப்பட்ட மொத்த பிரீமியத்தின் 105% செலுத்தத்தக்கதாகும்.

 • நுழைகையில் வயது 8 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் உள்ள ஆயுள் காப்பீட்டுதாரருக்கு :
  பாலிசியின் கீழ் ஆபத்து தொடங்கும் தேதிக்கு முன்பாக இறப்பு பேரில், நிறுவனத்திற்கு இறப்பு தகவல் அறிவிக்கப்பட்ட தேதி அன்று படி ஃபண்ட் மதிப்பு செலுத்தத்தக்கதாகும்.

  ##காப்பீட்டுத் தொகை காப்பீட்டு தாரரின் இறப்புக்கு முந்தைய கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொருந்தும் பகுதி திரும்பப் பெறுதல்கள் (APW )^ கழித்துக்கொண்டு அளிக்கப்படும்.

  ^APW என்பது காப்பீட்டு தாரரின் இறப்புக்கு முந்திய கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பகுதி திரும்பப் பெறுதலுக்கு, ஏதேனும் இருப்பின் சமமான தொகையாகும். இருப்பினும், வயது 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததன் பேரில், வயது 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பு 2 ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட அனைத்து பகுதி திரும்பப்பெறுதல்களும் மற்றும் வயது 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு செய்யப்பட்ட அனைத்து பகுதி திரும்பப்பெறுதல்களும் மதிப்பிடப்பட்டு இறப்பு பேரில் அளிக்கத்தக்க உண்மையான தொகையை தீர்மானிக்க காப்பீட்டுத் தொகையிலிருந்து கழித்துக்கொள்ளப்படும்.

  ஆபத்து காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்து மேலும் விவரங்களுக்கு தயவுசெது விற்பனையை முடிக்கும் முன்பாக விற்பனைச் சிற்றேட்டை கவனமாகப் படிக்கவும்.
For more details on risk factors, terms and conditions of SBI Life - Smart InsureWealth Plus, read the following documents carefully.
* அனைத்து குறிப்பாதாரங்களும் கடந்த பிறந்தநாள் படி வயது ஆகும்

@வயதுக்கு வராதவரின் வயது நுழைகையில் 8 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் இருந்தால், 1 பாலிசி ஆண்டு மற்றும் 11 மாதங்கள் நிறைவுற்ற பிறகே இடர்காப்பு தொடங்குகிறது. நுழைகையில் வயது 8 அல்லது மேல் எனின், இடர்காப்பு உடனடியாக தொடங்குகிறது.

$$ வயதுக்கு வராதவர் என்னும் நிலையில், தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கும் பாலிசி காலவரை முதிர்வடையும் நிலையில் காப்பீட்டுதாரர் வயதுவந்த நிலையை அடைந்திருப்பவராக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

2J.ver.01-01-19 WEB TAM

**Assumed rates of returns @4% and @8% p. a., are only illustrative scenarios at these rates after considering all applicable charges. These are not guaranteed and they are not higher or lower limits of returns. Unit Linked Life Insurance products are subject to market risks. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans and their future prospects or returns.


பிரீமியம் ஒதுக்கீடு கட்டணங்கள்’, ‘ஃபண்ட் நிர்வாகக் கட்டணங்கள்’, முதலானவை போன்ற பற்பல கட்டணங்கள் கழித்துக் கொள்ளப்படும். கட்டணங்களின் முழுமையான பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகளுக்காக, தயவுசெய்து விற்பனைச் சிற்றேட்டைப் பார்க்கவும்.

யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் புராடக்ட்கள் மரபுரீதியான புராடக்ட்களிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும் மற்றும் சந்தை ஆபத்துக்கு உட்பட்டவையாகும். யூனிட் லிங்க்டு பாலிசிகளில் செலுத்தும் பிரீமியம் மூலதன சந்தைகளுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவையாகும் மற்றும் நிதியின் செயலாற்றல் மற்றும் மூலதன சந்தையை இயக்கும் காரணிகள் அடிப்படையில் யூனிட்களின் NAVகள் ஏறவோ அல்லது இறங்கவோ செய்யும் மற்றும் காப்பீட்டுதாரரே அவருடைய முடிவுகளுக்கு பொறுப்பாவார். எஸ்பிஐ லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் பெயர் மட்டுமேயாகும் மற்றும் எஸ்பிஐ லைஃப்-எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் இன்ஷ்யூர்வெல்த் ப்ளஸ் என்பது யூனிட் லிங்க்டு லைஃப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் பெயர்கள் ஆகும் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் தரம், அதன் எதிர்கால வளர்ச்சி அல்லது லாபங்களை எந்தவகையிலும் குறிப்பதாகாது. தயவு செய்து உங்களுடைய காப்பீட்டு ஆலோசகர் அல்லது இடையீட்டாளர் அல்லது காப்பீட்டாளரின் பாலிசி ஆவணத்திலிருந்து தொடர்புடைய ஆபத்துக்கள் மற்றும் பொருந்தக் கூடிய கட்டணங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பற்பல நிதிகள், நிதிகளின் பெயர்கள் ஆகும் மற்றும் எந்த வகையிலும் இந்த திட்டங்களின் தரத்தை, அவற்றின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் லாபங்களை குறிப்பதாகாது.

*Tax Benefits:
Tax benefits are as per Income Tax Laws & are subject to change from time to time. Please consult your Tax advisor for details.
You are eligible for Income Tax benefits/exemptions as per the applicable income tax laws in India, which are subject to change from time to time. You may visit our website for further details here. Please consult your tax advisor for details.

Call us toll free at

1800-103-4294(Available from 8:30 am to 9:30 pm )

SMS EBUY

SMS EBUY SIWP

56161