காரண்டியுடன் கூடிய மாத்ந்திர இன்கம் ப்ளான்|எஸ்பிஐ லைஃப் ஸ்மார்ட் மணி ப்ளானர்
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் மணி பிளானர்

UIN: 111N101V02

Product Code: 1R

null

இன்றே திட்டமிடுங்கள். நாளை, பலன்களை அறுவடை செய்யுங்கள்.

 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் ஆயுள் காப்பீடு
 • பலன் செலுத்தப்படும் டெர்மின் போது முறையான வருமானம்
 • ஒற்றைப் பிரீமியம் செலுத்தல் மற்றும் குறிப்பிட்ட டெர்ம் வரை பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பங்கள்
 • எளிமையான ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள்
தனிநபருக்கான, நான் லிங்க்டு, லாபத்துடன் கூடிய என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் திட்டம்

வாழ்க்கையின் பல்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறான நிதி கோரிக்கைகளை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறீர்களா? முறையான வருமானம் வழங்கக்கூடிய பொருளாதார திட்டத்தில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா?
இப்போது, எஸ்பிஐ லைஃப் - ஸ்மார்ட் மணி பிளானர் மூலம் நிலையான வருமானம் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பு என இரட்டைப் பலன்களைப் பெறலாம்.

இலாபத்துடன் கூடிய என்டோவ்மென்ட் உத்தரவாதத் திட்டம் வழங்குபவை -
 • பாதுகாப்பு – ஆயுள் காப்பீடு
 • நம்பகத்தன்மை – பலன் செலுத்தும் டெர்ம் முழுவதும் நிலையான வருமானம்
 • வசதி – வெவ்வேறு வகையான நான்கு திட்ட விருப்பங்கள்

கீழே உள்ள விவரங்கள் அடங்கிய விளக்கத்தில் உங்கள் விவரங்களை நிரப்பி, இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் எப்படி பலனடையலாம் என்பதை அறியுங்கள்.
நாளை பலன்களைப் பெறுவதற்கு, இன்றே திட்டமிட்டுங்கள்.

ஹைலைட்ஸ்

null

தனிநபருக்கான, நான் லிங்க்டு, லாபத்துடன் கூடிய என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் திட்டம்

அம்சங்கள்
 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் ஆயுள் காப்பீடு
 • பலன் செலுத்தப்படும் டெர்ம் முழுவதும் சமமான தவணைகளில் தொகையைப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்தைப் பெற்றிடுங்கள்
 • நான்கு திட்ட விருப்பங்கள்
 • லிமிடெட் பிரீமியம் மற்றும் ஒற்றைப் பிரீமியம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • உங்கள் குடும்பம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பொருளாதார ரீதியான ஆதரவைப் பெறுங்கள்
நம்பகத்தன்மை
 • முறையான வருமானமானது பொருளாதாரம் சார்ந்த இலக்குகளை எட்டுவதை உறுதிப்படுத்துகிறது
வசதிக்கேற்றது
 • உங்கள் பொருளாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நான்கு திட்ட விருப்பங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
 • உங்கள் பொருளாதார கடமைகளுக்கு ஏற்ப பிரீமியம் செலுத்தும் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
வரிச் சலுகைகளைப் பெறுங்கள்*
இறப்பு இழப்பீடு:

பாலிசி டெர்மில் எதிர்பாராத இறப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் உங்கள் நாமினி பெறுபவை:

A அல்லது B, இவற்றில் அதிகமானது:
 • இறப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் வழங்குவதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை (SA) + வெஸ்டட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள் + டெர்மினல் போனஸ், ஏதாவது.
  இறப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் வழங்குவதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை பின்வருபவற்றை விடவும் அதிகமாக இருக்குமானால்:
  • உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை (தொடக்கத்தில் தேர்ந்தெடுத்தது), அல்லது
  • முதிர்வின் போது இறுதி பலன் தவணையாகிய உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உறுதியான தொகையானது, (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்ட விருப்பத்தின்படி, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகையில் 20% அல்லது 10%) செலுத்தப்படும், அல்லது
  • வருடாந்திர/ஒற்றைப் பிரீமியத்தின் பெருக்கல்,
   லிமிடெட் பிரீமியம் செலுத்துதல்களுக்கான பெருக்கம் என்பது:
   சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் குறைவானவராக இருந்தால் சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் அதிகமானவராக இருந்தால்
   10 7


   ஒற்றைப் பிரீமியம் செலுத்தலுக்கான பெருக்கல் என்பது:
   சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் குறைவானவராக இருந்தால் சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் அதிகமானவராக இருந்தால்
   10 7
 • இறந்த தேதிக்கு முன்பு வரை செலுத்தப்பட்ட எல்லா பிரீமியங்களின் 105%
வாழ்வாதாரப் பலன்கள்:

பலன் செலுத்தப்படும் காலத்தின் போது உயிருடன் இருக்கும் பட்சத்தில், பலன் செலுத்தப்படும் காலத்தின் போது உயிருடன் இருக்கும் பட்சத்தில், ஒவ்வொரு ஆண்டு முடிவிலும் நிலையான பேஅவுட்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இது திட்டம் 1 மற்றும் 3 இன் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கபட்ட அடிப்படைத் தொகையில் 20% ஆக 5 வருடங்களுக்கு வழங்கப்படும். இது திட்டம் 2 மற்றும் 4 இன் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கபட்ட அடிப்படைத் தொகையில் 10% ஆக 10 வருடங்களுக்கு வழங்கப்படும். இது இறுதியான வாழ்வாதாரப் பலன் பேஅவுட் தவணையைத் தவிர்த்த தொகையாகும்.

முதிர்வுப் பலன்:

முதிர்வுகாலம்வரை உயிருடன் இருக்கும் பட்சத்தில், இறுதியான பலன் தவணையுடன் நிலையான, ரிவர்ஷனரி போனஸ்களுடன் டெர்மினல் போனஸ் (இருந்தால்) பெறுவீர்கள். அதாவது, முதிர்வின் போது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உறுதியான தொகை. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பொருட்டு, முதிர்வின்போது செலுத்தப்படும் உத்தரவாதமான தொகையானது, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட உறுதியான தொகையில் 10% அல்லது 20% ஆகும்.

*வரிப் பலன்கள்:

அவ்வப்போது மாறும் பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வருமான வரிச் சலுகைகள்/விலக்குகளைப் பெறுவீர்கள். கூடுதல் விவரங்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

இந்தத் திட்டத்தின் சுருக்கமான அம்சங்கள் இவை தான். அபாயக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, வாங்குவதற்கு முன்பு, விற்பனைச் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – ஸ்மார்ட் மணி பிளானரின் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
^வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கடைசி பிறந்த நாளின்படி கணக்கிடப்படும்.
# 3 மாதங்களுக்கான பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும். மேலும், புதுப்பித்தலுக்கான பிரீமியம் தொகையை எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS) அல்லது நிலையான அறிவுறுத்தலின் (வங்கிக் கணக்கில் நேரடி டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு) மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
மாத வருமானச் சேமிப்புத் திட்டத்துக்கு (SSS), 2 மாத பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும், புதுப்பித்தல் பிரீமியத்தை வருமானத்தில் இருந்து கழிப்பாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்

1R.ver.03-10/17 WEB TAM

**லாப விகிதங்கள் முறையே 4% மற்றும் 8% வீதம் என்று கருதப்பட்டது, இது பொருந்தும் அனைத்து கட்டணங்களும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த விகிதங்களில் விளக்கிக் காட்டுவதற்காக மட்டும். போனஸ் விகிதங்கள் போனஸ் குவிப்பு காலத்தில் நிலையாக கருதப்பட்டது, நிறுவனத்தின் முதலீட்டு அனுபவத்தின் பேரில் உண்மையான போனஸ் மாறுபடலாம். இவை உத்தரவாதமானவை அல்ல மற்றும் இவை லாபத்தின் உச்ச அல்லது கீழ் வரம்பு அல்ல. எதிர்கால முதலீட்டு செயலாற்றல் உள்பட எண்ணற்ற காரணிகள் பொருத்து லாபம் அமைகிறது.

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in