எஸ்பிஐ லைஃப் சுப் நிவேஷ் - பெஸ்ட் எண்டோவ்மெண்ட் பாலிசி | ஹோல் லைஃப் காப்பீடு
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் - சுப் நிவேஷ்

UIN: 111N055V03

Product Code: 35

null

வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாப்புடன் இருக்க தேர்வுசெய்யுங்கள்.

 • முழு ஆயுள் காப்பீடு எனும் கூடுதல் பலன்
 • முறையான வருமானம் எனும் விருப்ப பலன்
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்கள்
தனிநபருக்கான, நான் லிங்க்டு, லாபத்தில் பங்கேற்கும் என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் திட்டம்

நீங்கள் கனவு காணும் வாழக்கையை வாழவதற்கு ஆதரவளிக்கும் நிதித் தொகையை உருவாக்க தொடங்கிவிட்டீர்களா?

இப்போதே இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பெற்று, முறையான சேமிப்புகள் மூலம் உங்களின் செல்வதை உருவாக்கும் பயணத்தைத் தொடங்குங்கள். எஸ்பிஐ லைஃப் – சுப் நிவேஷ், இலாபத்துடன் கூடிய என்டோவ்மென்ட் உத்தரவாதத் திட்டமானது, ஒரே திட்டத்தின் கீழ்காப்பீட்டு பாதுகாப்பு, சேமிப்பு மற்றும் வருமானம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

இந்தத் திட்டம் வழங்கும் நன்மைகள் –
 • பாதுகாப்பு - உங்கள் குடும்பம் பொருளாதார ரீதியாகப் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தவும்
 • நம்பகத்தன்மை – பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்களைப் பெறுவீர்கள்
 • வசதி – இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள் மற்றும் DMP (ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதிர்வு கட்டணம்) உடன் சீரான வருமானம் பெறுவதற்கான விருப்பம்
 • செலவிடும் தன்மை - ரைடர் பலன்களின் மூலம் உங்களுக்கு ஏற்ற செலவில் வாங்கலாம்

கீழே உள்ள விவரங்கள் அடங்கிய பலன் விளக்க மாதிரிப் படிவத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்க உதவுங்கள்.

ஹைலைட்ஸ்

null

தனிநபருக்கான, நான் லிங்க்டு, லாபத்தில் பங்கேற்கும் என்டோவ்மென்ட் அஷுரன்ஸ் திட்டம்

அம்சங்கள்
 
 • உங்களின் காப்பீடு தேவைகளுக்கு 30 ஆண்டுகள் வரை அல்லது ஆயுள் முழுவதற்குமான ஆயுள் காப்பீடு பெறுங்கள்
 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் எளிமையான ரிவர்ஷனரி போனஸ்களைப் பெறலாம்
 • இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள் – என்டோவ்மென்ட் விருப்பம் மற்றும் முழு ஆயுள் விருப்பத்துடன் என்டோவ்மென்ட்
 • முதிர்வின் போது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகையை முழுத் தொகையாக அல்லது சீரான வருமானமாக பெறும் விருப்பம்
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்கள் மூலம், கட்டுப்படியான செலவில் விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டத்தைப் பெறவும்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • உங்கள் குடும்பத்தைப் பாதுகாத்து அவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் அதிகாரத்தை வழங்குங்கள்
 • உங்கள் இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது
நம்பகத்தன்மை
 • வழக்கமான எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள் மூலம் பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் உங்கள் சேமிப்புகளை உருவாக்குங்கள்
வசதிக்கேற்றது
 • உங்களின் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஆயுள் காப்பீட்டை வழங்கும் இரண்டு திட்ட விருப்பங்கள்
 • உங்கள் நிதி தேவைகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் சீரான வருமானம் பெறும் வாய்ப்பு
சக்திக்குட்பட்டது
 • மூன்று ரைடர் விருப்பங்களின் மூலம், இயல்பு அடக்க விலையில் உங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மேம்படுத்தலாம்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - ப்ரீஃபெர்ட் டெர்ம் ரைடர்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் ரைடர்
  • எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் அண்ட் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி பெனிஃபிட் ரைடர்
வரிப் பலன்களைப் பெறுங்கள்*
முதிர்வுப் பலன்:

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப:

என்டோவ்மென்ட் விருப்பம்
 • என்டோவ்மென்ட் காலம் முடிந்தவுடன், பாலிசி நடப்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை + வெஸ்டட் எளிய ரிவர்சனரி போனஸ்கள் + டெர்மினல் போனஸ் இருந்தால் அவை வழங்கப்படும்
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதிர்வு கட்டண விருப்பம் உள்ளது: என்டோவ்மென்ட் காலத்தின் இறுதியில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
முழு ஆயுள் விருப்பத்துடன் என்டோவ்மென்ட்
 • பாலிசி நடப்பில் இருக்கும் படசத்தில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை + வெஸ்டட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள் + டெர்மினல் போனஸ் வழங்கப்படும்.
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதிர்வு கட்டண விருப்பம் உள்ளது: என்டோவ்மென்ட் காலத்தின் இறுதியில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்
 • 100 ஆம் பிறந்த நாளின் போது: உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகை வழங்கப்படும்
இறப்பு இழப்பீடு:

காப்பீடு செய்தவர் எதிர்பாராத விதமாக இறக்க நேர்ந்தால், தேர்வுசெய்யப்பட்ட திட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப:

என்டோவ்மென்ட் விருப்பம்:
 • Dபாலிசி நடப்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் என்டோவ்மென்ட் முடியும் முன்னர் இறக்க நேர்ந்தால் :
  • வழக்கமான பிரீமியத்திற்கு: A அல்லது B, இவற்றில் அதிகமான தொகையானது நாமினிக்கு வழங்கப்படும்:
   • A. இறப்பின்போது வழங்குவதாக உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை
    + வெஸ்டட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ் + டெர்மினல் போனஸ் ஏதும் இருந்தால் வழங்கப்படும்
    உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையானது, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை தொகையை விடவும் அதிகமானது அல்லது ஆண்டு பிரீமியத்தின் மடங்கு: இங்கு மடங்கு என்பது:
     
    பாலிசி டெர்ம் சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் குறைவாக இருந்தால் சேரும்போது காப்பீடு செய்தவர் 45 வயதுக்கும் அதிகமானதாக இருந்தால்
    10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக 5 5
    10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் 10 7
 • B.செலுத்தப்பட்ட அனைத்து பிரீமியங்களின் 105%.
 • ஒற்றை பிரீமியத்திற்கு: இறப்பின் போது வழங்குவதாக உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை +வெஸ்டட் எளிய ரிவர்ஷனரி போனஸ்கள் + டெர்மினல் போனஸ், ஏதேனும் இருந்தால், அவை நாமினிக்கு வழங்கப்படும்

 • இறப்பின் போது வழங்குவதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையானது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படைத் தொகையைவிட அதிகமாகவோ அல்லது ஒற்றை பிரீமையத்தின் பன்மடங்காக இருந்தால்; இங்கு பன்மடங்கு என்பது:
 
 
சேரும்போது காப்பீடு செய்தவரின் வயது < 45 சேரும்போது காப்பீடு செய்தவரின் வயது >= 45
1.25 1.10
 
முழு ஆயுள் விருப்பத்துடன் என்டோவ்மென்ட்/strong>
 • பாலிசி நடப்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் என்டோவ்மென்ட் காலம் முடியும் முன்னர் இறப்பு ஏற்பட்டால்:
  • சுட்டி 1 இன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள என்டோவ்மென்ட் விருப்பத்தின் இறப்பு இழப்பீடு தொகை, நாமினிக்கு வழங்கப்படும்.
 • என்டோவ்மென்ட் காலம் முடிந்த பின்னர் இறப்பு ஏற்பட்டால் மற்றும் 100 வயது வரை இருப்பின்:
  • நாமினிக்கு உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படைத் தொகை வழங்கப்படும்.
  • ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதிர்வு கட்டண விருப்பத்தில் மீதமுள்ள தொகை, பயன்படுத்தியிருந்தால் மற்றும் இருந்தால், அது நாமினிக்கு வழங்கப்படும். இருப்பினும், நாமினி மீதமுள்ள தவணைகளை முழு தொகையாகப் பெறலாம். இது தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட மீதமுள்ள தவணைகளுக்கு இணையான தொகையாகும்.
மற்ற பலன்கள்

ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதிர்வு கட்டண விருப்பம்:
சீரான இடைவெளியில் வருமானம் பெறுவதற்கு இந்த விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம். என்டோவ்மென்ட் கால இறுதியில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட முழு தொகையை சேர்ந்த போனஸ்களுடன் முழுத் தொகையாகப் பெறலாம் அல்லது 5, 10, 15 அல்லது 20 ஆண்டுகள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படைத் தொகையை சீரான இடைவெளியில் வருமானமாக பெறும் வகையில் போனஸ் தொகையை மட்டும் பெறலாம். உங்கள் விருப்பப்படி கால இடைவெளிகளில் (ஆண்டு/அரையாண்டு/காலாண்டு/மாதாந்திரம்) வருமானம் வழங்கப்படும்.

மூன்று ரைடர் விருப்பங்கள்: -
எஸ்பிஐ லைஃப் - ப்ரீஃப்ர்டு டெர்ம் ரைடர் (UIN:111B014V02): இயல்பான இறப்பு இழப்பீடுக்கு கூடுதலாக ப்ரீஃப்ர்டு டெர்ம் ரைடர் செலுத்தப்படும்
எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டெத் பெனிஃபிட் ரைடர் (UIN: 111B015V02): விபத்தின் காரணமாக இறப்பு ஏற்பட்டால், வழக்கமான இறப்பு இழப்பீட்டுடன் சேர்த்து, ரைடருக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையும் வழங்கப்படும்
எஸ்பிஐ லைஃப் - ஆக்சிடெண்டல் டோட்டல் அண்ட் பெர்மனன்ட் டிசெபிலிட்டி பெனிஃபிட் ரைடர் (UIN 111B016V02) பாலிசி ஆவணத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது போல், விபத்தினால் ஏற்படும் நிரந்தர உடல் குறைபாட்டுக்குத் தகுதிபெறும் ஆயுள் காப்பீடுதாரருக்கு, ரைடருக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை வழங்கப்படும்

வரிப் பலன்கள்*:

அவ்வப்போது மாறும் பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வருமான வரிச் சலுகைகள்/விலக்குகளைப் பெறத் தகுதி உள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – சுப் நிவேஷ் இன் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
*வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கடைசி பிறந்த நாளின்படி கணக்கிடப்படும்.
#மாதந்தோறும் செலுத்தும் முறையில், 3 மாதங்களுக்கான பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும். மேலும், புதுப்பித்தலுக்கான பிரீமியம் தொகையை எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம் (ECS) அல்லது நிலையான அறிவுறுத்தலின் (வங்கிக் கணக்கில் நேரடி டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு) மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
மாத வருமானச் சேமிப்புத் திட்டத்துக்கு (SSS), 2 மாத பிரீமியம் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும், புதுப்பித்தல் பிரீமியத்தை வருமானத்தில் இருந்து கழிப்பாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்

35.ver.03-10/17 WEB TAM

**லாப விகிதங்கள் முறையே 4% மற்றும் 8% வீதம் என்று கருதப்பட்டது, இது பொருந்தும் அனைத்து கட்டணங்களும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட பிறகு இந்த விகிதங்களில் விளக்கிக் காட்டுவதற்காக மட்டும். போனஸ் விகிதங்கள் போனஸ் குவிப்பு காலத்தில் நிலையாக கருதப்பட்டது, நிறுவனத்தின் முதலீட்டு அனுபவத்தின் பேரில் உண்மையான போனஸ் மாறுபடலாம். இவை உத்தரவாதமானவை அல்ல மற்றும் இவை லாபத்தின் உச்ச அல்லது கீழ் வரம்பு அல்ல. எதிர்கால முதலீட்டு செயலாற்றல் உள்பட எண்ணற்ற காரணிகள் பொருத்து லாபம் அமைகிறது.

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ரைடர்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ரைடர் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in