எஸ்பிஐ லைஃப் - சாரல் ஸ்வதான் ப்ளஸ்/ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சேவிங்க்ஸ் பிளான்ஸ்
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

எஸ்பிஐ லைஃப் – சரல் ஸ்வதான்+

UIN: 111N092V02

Product Code: 1J

null

பாதுகாப்பு, பிரீமியம் வருமானம் மற்றும் பலவற்றைப் பெறுங்கள்.

 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் ஆயுள் காப்பீடு
 • தீர்மானிக்கப்பட்ட முதிர்வுப் பலன்
 • பணத்திற்கு நல்ல மதிப்பைப் பெறலாம்
 • எளியமுறைச் சேர்க்கை
பிரீமியத்தைப் திரும்பப் பெறுவதுடன் நான் லிங்க்டு, தனிநபருக்கான, நான் பார்டிசிபேட்டிங் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்

உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட திருப்பி அளிக்கப்படும் பிரீமியங்களின் மூலம் உங்கள் குடும்பத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்களா?

இப்போது உங்கள் பிரீமியத்தைத் திரும்பப்பெறும் கூடுதல் பலனுடன் பாதுகாப்பைப் பெறுங்கள். எஸ்பிஐ லைஃப் – சரல் ஸ்வதான்+ என்பது முதிர்வின்போது தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் பிரீமியம் திரும்ப அளித்தல் ஆகியவற்றை வழங்கும் டெர்ம் அஷ்யூரன்ஸ் திட்டமாகும்.

இந்தத் திட்டம் வழங்குவது –
 • பாதுகாப்பு - ஏதேனும் நிகழ்வின்போது உங்கள் குடும்பத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது
 • நம்பகத்தன்மை – முதிர்வின்போது பிரீமியத்தைத் திரும்ப அளிக்கிறது
 • வசதி – இரண்டு பாலிசி டெர்ம்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரீமியம் விருப்பங்களுக்கு இடையே தேர்வுசெய்யும் வசதியை அளிக்கிறது
 • எளிமை – எளியமுறைச் சேர்க்கை

கீழே உள்ள எங்கள் பலன் விளக்க வரைபடத்தில் உங்களைப் பற்றிய அடிப்படை விவரங்களை நிரப்பி, இந்தத் திட்டம் உங்களுக்கு எப்படி உதவக்கூடும் என்பதை அறியுங்கள்.
இன்றே முதலீடு செய்து பிரகாசாமான எதிர்காலத்திற்கு அடித்தளமிடுங்கள்.

ஹைலைட்ஸ்

null

பிரீமியத்தைப் திரும்பப் பெறுவதுடன் நான் லிங்க்டு, தனிநபருக்கான, நான் பார்டிசிபேட்டிங் டெர்ம் அஷுரன்ஸ்

கடை முதலாளியான வினீத், இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தன்னுடைய கனவான பொருளாதார ரீதியாக பாதுகாப்பைப் பெறுவது மற்றும் தன்னுடைய குடும்பத்தைப் பாதுகாப்பது ஆகியவற்றை அடைந்துள்ளார்.

கீழே உள்ள படிவப் புலங்களில் உங்கள் விவரங்களை நிரப்பி, எஸ்பிஐ லைஃப் – சரல் ஸ்வதான்+ மூலம் நீங்களும் எப்படி பலனடையலாம் என்பதை அறியுங்கள்.

Name:

DOB:

Gender :

Male Female Third Gender

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

Premium Payment Mode


A little information about the premium options...

Premium Amount

1500 5000

Reset

Basic Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

Give a Missed Call
அம்சங்கள்
 
 • பாலிசி டெர்ம் முழுவதும் முதிர்வுப் பலன்களுடன் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆயுள் காப்பீடு
 • பாலிசி டெர்மைப் பொறுத்து, செலுத்திய பிரீமியத்தின் 100% அல்லது 115% முதிர்வுப் பலன்களைப் பெறலாம்
 • பாலிசி டெர்மின் விருப்பங்கள் - 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 15 ஆண்டுகள்
 • நீங்கள் செலுத்த விரும்பும் பிரீமியம் தொகையைத் தேர்வுசெய்யவும்
 • எளிதாக்கப்பட்ட முன்மொழிவுப் படிவம்
பயன்கள்
பாதுகாப்பு
 • ஏதேனும் நிகழ்வின்போது உங்கள் குடும்பத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்
நம்பகத்தன்மை
 • பாலிசி டெர்ம் முடியும்போது, உங்கள் பிரீமியங்களைத் திரும்பப் பெறும் பலனைப் பெறுங்கள்
வசதிக்கேற்றது
 • உங்கள் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பம்
எளிமையாக்கம்
 • உடனடி செயலாக்கத்தை உறுதிசெய்யும் சிக்கலற்ற விண்ணப்பம்
வரிப் பலன்களைப் பெறுங்கள்*
முதிர்வுப் பலன்:
பாலிசி டெர்மின் இறுதி வரை உயிருடன் இருந்தால், நீங்கள் பெறக்கூடியது:
 • 10 ஆண்டுகள் பாலிசி டெர்மிற்கு - செலுத்திய மொத்தப் பிரீமியங்களின் 100%
 • 15 ஆண்டுகள் பாலிசி டெர்மிற்கு - செலுத்திய மொத்தப் பிரீமியங்களின் 115%

குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டு பிரீமியங்கள் செலுத்தப்பட்டிருந்தால், செலுத்த வேண்டிய முதிர்வுப் பலன் வழங்கப்படும்.

*வரிப் பலன்:

80(C) பிரிவின்படி வரி விலக்கு பெறும் வசது உள்ளது. இருப்பினும், ஒரு நிதியாண்டில் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியம் தொகை, உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையில் 10% க்கு அதிகமாக இருந்தால், சலுகையானது, உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையில் 10% க்கு வரம்பிடப்படும்.

பொருந்தக்கூடிய இந்திய வருமான வரிச் சட்டங்களுக்கு இணங்க வருமான வரிச் சலுகைகள்/விலக்குகளைப் பெறலாம். இது அவ்வப்போது மாறக்கூடியதாகும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும்:

http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. விவரங்களுக்கு உங்கள் வரி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

இவை திட்டம் குறித்த சுருக்கமான அம்சங்கள் மட்டுமே. அபாயக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு வாங்குவதற்கு முன்பு விற்பனைச் சிற்றேட்டைப் படிக்கவும்.

இறப்பு இழப்பீடு:

காப்பீட்டுத்தாரர் பாலிசி டெர்மின் போது இறந்துவிட்டால், உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை நாமினிக்கு வழங்கப்படும்.

செலுத்திய மதிப்பு:

பாலிசி டெர்மின்போது சலுகைக் காலத்திற்குள் பிரீமியங்கள் செலுத்தப்படவில்லையெனில், பாலிசியானது காலாவதியாகிவிடும். குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான பிரீமியங்கள் செலுத்தியிருந்தால் மட்டுமே, காலாவதியான பிரீமியம் செலுத்தியதாக மாறும்.

காலாவதியான பாலிசி கழிக்கப்பட்ட பலன்களை உங்களுக்கு வழங்குகிறது:
 • செலுத்தப்பட்ட முதிர்வுப் பலன்:
  10 ஆண்டுகள் மற்றும் 15 ஆண்டுகள் பிரீமியம் காலத்திற்குச் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியத்தில் முறையே 100% மற்றும் 115%.
 • செலுத்தப்பட்ட இறப்பு இழப்பீடு:
  செலுத்தப்பட்ட பிரீமியங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் விகிதத்தைப் போல அதே விகிதத்திற்குப் பலனும் கழிக்கப்படும். கழிக்கப்பட்ட உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையானது செலுத்தப்பட்ட உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகை என்றழைக்கப்படும். கழிக்கப்பட்ட காப்பீட்டிற்குப் பாலிசி தொடர்ந்து செயலில் இருக்கும்.

எஸ்பிஐ லைஃப் – சரல் ஸ்வதான்+ இன் ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

^ கடைசி பிறந்த நாளின்படி வயது தொடர்பான அனைத்து குறிப்புகளும் கணக்கிடப்படும்.

1J.ver.02-06/17 WEB TAM

ஆபத்துக் காரணிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பற்றிய அதிக விவரங்களுக்கு, ஒப்புதல் தெரிவிப்பதற்கு முன்னர், விற்பனைச் சிற்றேட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

*வருமான வரிச்:
வருமான வரிச் சட்டங்களின்படி வரிப் பலன்கள் வழங்கப்படுகிறது. அவை அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. விவரங்களுக்கு, உங்களின் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.
ஒவ்வொரு திட்டப் பக்கத்திலும் திட்டப் பலன்களுக்குக் கீழே மேலும் ஒரு வரிப் பொறுப்புத் துறப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி சட்டங்களின்படி, நீங்கள் வருமான வரிப் பலன்கள் / விலக்குகள் ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியுடையவராவீர். இது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்குரியது. மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வரி ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறவும்.

என்ற இலவச எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்

1 800 267 9090(தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 9.00 மணிவரை தொடர்புகொள்ளலாம்)

எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:

info@sbilife.co.in