ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਾਈਫ - ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਵੀਲੇਜ | ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ. ਲਈ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ

UIN: 111L107V01

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 2B

null

ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ।

 • ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਚਐਨਆਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਇੰਡਵਿਜ਼ੂਅਲਜ਼)
 • ਨਿਯਮਿਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਧੇ
 • 8 ਫੰਡ
 • ਨਿਵੇਸ਼ ਤਰਲਤਾ
 • ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ
ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

"ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸਮਰਪਣ/ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ਼ ਯੂਐਚਐਨਆਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ।

ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (ULIP) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
 • ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ – ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ^ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਮਿਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ
 • ਲਚਕਤਾ – ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤਰਲਤਾ – 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ!

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਧੇ 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਮਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਮਿੱਡਕੈਪ ਅਤੇ ਪਿਊਰ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 8 ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
 • ਅਸੀਮਤ ਮੁਫਤ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੁਨਰ-ਨਿਦਰੇਸ਼ਨ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਧਾਓ
ਲਚਕਤਾ
 • ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਅਸੀਮਤ ਮੁਫਤ ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਥਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
ਤਰਲਤਾ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ: (ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ):
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਤ ਲਾਭ: (ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ):
 • ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ* ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ; ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ

 • * ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ
 • ^ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
# ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
##ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਮੇਂ ਬੀਮਿਤ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ
###ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਡ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ECS, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ SI-EFT ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ (SSS), 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਨੀਊਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

2B.ver.03-10/17 WEB PUN


**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਐੱਨਏਵੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ., ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ -ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕੇਵਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ।
ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in