ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ - ਸਰਲ ਮਹਾ ਆਨੰਦ | ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

Tool Free 1800 22 9090

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਮਹਾ ਅਨੰਦ

UIN: 111L070V02

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ: 50

null

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਲਈ ਅਸਾਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।

 • ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ
 • ਮਲਟੀਪਲ ਫੰਡ ਵਿਕਲਪ
 • ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਿਤੀ ਵਾਧੇ
ਯੂਨਿਟਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

"ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸਮਰਪਣ/ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
 
ਯੂਨਿਟਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਐਸਬੀਆਈ – ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਪਲਾਨ ਬਾਜਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ –
 • ਸੁਰੱਖਿਆ – ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
 • ਲਚਕਤਾ – ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਲਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ
 • ਸਰਲਤਾ – ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ – ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਾਪਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
 • ਤਰਲਤਾ – 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨਾਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ ਉਦਾਹਰਨਕਰਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

null

ਯੂਨਿਟਲਿੰਕਡ, ਨੌਨ-ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ

ਐਸ਼ਵਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term


A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

2,000 29,000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

No. of years elapsed since inception


How would you like to split your investment?

Equity Fund (%)

0 100

Bond Fund (%)

0 100

Balanced Fund (%)

0 100

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਤਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਚੋਣਾਂ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ
 • ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ^^
 • ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ11ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 6ਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲਤਾ
ਲਾਭ
ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ
ਲਚਕਤਾ
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ - ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ
 • ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਲਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਸਰਲਤਾ
 • ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਸਮਰੱਥਯੋਗਤਾ
 • ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ
 • ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦੀ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
ਤਰਲਤਾ
 • 6ਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ
ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ*
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਾਭ:
 • ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਤ ਲਾਭ:
 • ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਤਾ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ# ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ; ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ 105%
ਰਾਈਡਰ ਲਾਭ:
 • ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼- ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਲਿੰਕਡ ਰਾਈਡਰ (UIN: 111A019V02): ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
*ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

 • ^ ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦਰਭ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
 • ^^ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
 • # ਅਧੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ – ਸਰਲ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
^ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

50.ver.04-10/17 WEB PUN


**4% ਅਤੇ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਐੱਨਏਵੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।

ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ., ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ਼ -ਸਮਾਰਟ ਵੈਲਥ ਬਿਲਡਰ ਕੇਵਲ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ।
ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਰਾਈਡਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹੋ।.

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡ, ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

*ਟੈਕਸ ਲਾਭ:
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੇਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਵਿੱਖੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 800 267 9090(9.00 am ਤੋਂ 9.00 pm ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

info@sbilife.co.in