എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡർ | കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ULIP പോളിസി
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡർ

UIN: 111L095V01

Product Code: 1K

null

കൂടുതൽ ഇൻഷ്വറൻസ്. കൂടുതൽ ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി. കൂടുതൽ ആദായം.

 • അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകൾ
 • വിപുലീകരിച്ച നിക്ഷേപ ഓപ്‌ഷനുകൾ
 • ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ
 • സൗകര്യപ്രദമായ പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ
യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

"ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

ഫണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്ന ഒരു മാദ്ധ്യമത്തിൽ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഭാവിയിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഇന്നു തന്നെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇത്. എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡറിനൊപ്പം, ഒന്നോ അതിലധികമോ നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ വിപുലീകരിച്ച നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം നേടൂ. ദൗർഭാഗ്യകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ജീവിത പരിരക്ഷ നൽകി സുരക്ഷിതമാക്കൂ. ഒപ്പം, പോളിസി കാലയളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകൾ നേടൂ.

ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് –
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്
 • വിശ്വാസ്യത – കൃത്യമായുള്ള അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകളിലൂടെ#
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – നിക്ഷേപിച്ച പണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്
 • ലിക്വിഡിറ്റി – ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകളിലൂടെ

സമർത്ഥമായി എങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിക്കൂ.

സമ്പത്തുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിത ആസ്വദിക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്‌ഡ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്, ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • ജീവിത പരിരക്ഷ
 • ദീർഘ കാലയളവിലേക്ക് ഒരു വാർഷിക റെഗുലർ പ്രീമിയത്തിന്റെ 125% വരെയുള്ള അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകൾ (വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം#)
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ സം അഷ്വേർഡും പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസികളും വർധിപ്പിക്കാനും കുറയ്‌ക്കാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ
 • 7 വ്യത്യസ്‌ത ഫണ്ടുകളും സ്വിച്ചിംഗിനും റീഡയറക്ഷനുമുള്ള സൗകര്യവും മുഖേന വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപ അവസരം
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതൽ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക#
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കൂ
 • നിങ്ങളുടെ മാറുന്ന നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഏഴ് ഫണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മാറൂ
ലിക്വിഡിറ്റി
 • സാമ്പത്തികമായ അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാഗികമായുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്തൂ
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്: (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് മാത്രം ബാധകം):

 • പോളിസി ടേം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും.

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം: (ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് മാത്രം ബാധകം): Hമരണം അറിയിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം അടിസ്ഥാന പ്രീമിയത്തിന്റെ 105%-മോ ഫണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡ്## ഇവയിൽ ഉയർന്നത് ഏതാണോ അത് നൽകും.

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായ, നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:
http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. . വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

## മൊത്തം ഭാഗിക പിൻവലിക്കലുകൾ
റിസ്‌ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡറിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യതകളേയും വ്യവസ്ഥകളേയും നിബന്ധനകളേയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
* വയസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
അഷ്വേർഡ് അഡീഷനുകൾ, ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക് പത്താം പോളിസി വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അതിനുശേഷം ഓരോ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലും RP, LPPT, SP എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ നൽകുന്നതാണ്.
^ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ, മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്ന സമയം, ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോളിസി ടേം ഉചിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ, പോളിസി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും റിസ്‌ക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും ഒന്നായിരിക്കും
'പ്രീമിയം അലോക്കേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ', 'പോളിസി അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ', 'ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് ചാർജ്ജുകൾ' മുതലായവ പോലുള്ള വിവിധ ചാർജ്ജുകൾ കുറയ്‌ക്കുന്നതാണ്. ചാർജുകളുടെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്‌റ്റിന്, വിൽപ്പന ബ്രോഷർ പരിശോധിക്കുക.

1K.ver.04-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് വെൽത്ത് ബിൽഡർ എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in