സ്മാർട്ട് സ്കോളർ ഇൻഷുറൻസ് | ചൈൽഡ് ULIP ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് സ്‌കോളർ

UIN: 111L073V02

Product Code: 51

null

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക്‌ ചിറകുകൾ നൽകൂ.

 • മാർക്കറ്റ്-ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകൾ
 • കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ
 • പ്രീമിയം വേവർ ബെനഫിറ്റ്
ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റി ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല

കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വളരുന്നത്‌ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ്‌. അവരുടെ ഭാവിക്കായി നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ?

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - സ്‌മാർട്ട്‌ സ്‌കോളർ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ നിഷേപിച്ച പണത്തിന് മാർക്കറ്റ്-ലിങ്ക്‌ഡ് റിട്ടേണുകളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ജീവിത പരിരക്ഷ നൽകുന്ന സുരക്ഷയുടെയും ഇരട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുക ഈ പ്ലാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു –

This retirement policy provides –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക്‌ അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്‌കരിക്കാൻ
 • വിശ്വാസ്യത – പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രീമിയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ
 • ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി – നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഫണ്ടുകൾ തമ്മിൽ മാറൽ
 • ലിക്വിഡിറ്റി –ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കലുകൾ

ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുക.

ഈ നിമിഷം ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂ, അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരുന്നത്‌ കാണൂ!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റി ലിങ്ക്‌ഡ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം തുക
 • പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രീമിയം വേവർ
 • പോളിസി ടേമിനെ ആശ്രയിച്ച്‌ നിശ്‌ചിത കാലദൈർഘ്യം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസിക‌ൾക്ക്‌ കൃത്യമായി ലോയൽറ്റി അഡിഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നു
 • ഏഴ് ഫണ്ട്‌ ഓപ്‌ഷനുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 • ആറാമത്തെ പോളിസി വർഷം മുതലുള്ള ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ നേടുക

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • വളരെ ഫ്ലെക്‌സിബിൾ ആയതും എല്ലാം അടങ്ങുന്നതുമായ സാമ്പത്തിക സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക
വിശ്വാസ്യത
 • എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ്‌ പ്രീമിയം വേവർ ഓ‌്ുണഷൻ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നം കാത്തുസംരക്ഷിക്കുക
 • പതിവായുള്ള ലോയൽറ്റി അഡീഷനുകൾ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
ലിക്വിഡിറ്റി
 • അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകൾ നിറവേറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്തുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:
പോളിസി ടേം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഫണ്ട് വാല്യൂ നൽകും
മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
 • ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് നിർഭാഗ്യകരമായി മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സം അഷ്വേർഡിൽ ഉയർന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു മൊത്തം തുക അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ച തീയതി വരെ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105% നൽകുന്നതാണ്.
 • കമ്പനി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭാവി പ്രീമിയം(ങ്ങൾ) അടയ്‌ക്കുന്നത് തുടരുകയും (ഇൻബിൽറ്റ് പ്രീമിയം പേയർ വേവർ ബെനഫിറ്റ്) മെച്യൂരിറ്റിയാകുമ്പോൾ, സ്വരൂപിച്ച ഫണ്ട് മൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യും.
 • നിങ്ങളുടേത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ അപകട മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം മൂലമുള്ള പൂർണ്ണമായതും സ്ഥിരമായതുമായ വൈകല്യമോ ആണെങ്കിൽ ഇനിപറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നൽകും:
  • ആക്‌സിഡെന്റ് ബെനഫിറ്റ് സം അഷ്വേർഡിന് തുല്യമായ അധിക ആനുകൂല്യം
 • സിംഗിൾ പ്രീമിയം പോളിസികളിൽ ആക്‌സിഡെന്റൽ ബെനഫിറ്റും ഇൻബിൽറ്റ് പ്രീമിയം പേയർ വേവർ ബെനഫിറ്റും ലഭ്യമല്ല.

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് സ്‌കോളറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
AP എന്നത് 'വാർഷിക പ്രീമിയം' ആണ്

51.ver.03-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് സ്‌കോളർ എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in