എസ്ബിഐ ലൈഫ് – റിട്ടയര്‍ സ്മാർട്ട് പ്ലാൻ | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റിട്ടയർമെന്റ് പോളിസികളിൽ ഒന്ന്
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ട്

UIN: 111L094V01

Product Code: 1H

null

ശോഭനമായ ഇന്ന്‌, ശോഭനമായ ഭാവി.

 • 'അഡ്വാന്റേജ്‌ പ്ലാൻ' മുഖേന വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്‌ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഷ്വേർഡ് മെച്യൂരിറ്റി തുക
 • ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്ക്‌, ദീർഘിപ്പിച്ച പോളിസി ടേമുകളിൽ സുനിശ്ചിതമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റി ലിങ്ക്‌ഡ് പ്യൂർ പെൻഷൻ പ്ലാൻ

“ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ യാതൊരു ലിക്വിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പോളിസി ഹോൾഡറിന് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഇൻഷ്വറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ധനം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ/പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല"

“ഇത് ഒരു പെൻഷൻ ഉൽപ്പന്നമാണ്. സറണ്ടർ ചെയ്യൽ, പൂർണ്ണമായ പിൻവലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വരുമാന നികുതി നിയമ പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഈടാക്കലുകൾ കഴിച്ച് ആന്വിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാകും’. "

ആകുലതകളില്ലാതെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായോ? ഉത്സാഹപൂർവം, സമഗ്രമായ ആസൂത്രണം നടത്തിക്കൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ സുവർണ വർഷങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കൂ.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സുനിശ്ചിത മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആസ്വദിക്കൂ. സമ്പാദിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ചിട്ടയായ നിക്ഷേപങ്ങളോടു കൂടി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ്‌ സമ്പാദ്യം സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കൂ.

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ - റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ട് പ്ലാൻ നൽകുന്നു –
 • സുരക്ഷ – നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട്
 • വിശ്വാസ്യത – സുനിശ്ചിതമായ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ്‌ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – പതിവായോ ഒരു പരിമിത കാലത്തേക്കോ പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്നതിന്

തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിനും പ്രീമിയം തുകയ്‌ക്കുമനുസരിച്ച്‌‌, റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന ആന്വിറ്റി തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

നല്ല ഒരു റിട്ടയർമെന്റിന്‌ അടിത്തറയായിട്ടുള്ളത്‌ ആസൂത്രണമാണ്. അത്തരമൊരു അടിത്തറ ഇന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങൂ!

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ഒരു നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റി ലിങ്ക്‌ഡ് പ്യൂർ പെൻഷൻ പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ

 • വെസ്‌റ്റിംഗിൽ ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം തുക
 • ആന്വൽ പ്രീമിയത്തിന്റെ 210% വരെയുള്ള സുനിശ്ചിത ആനുകൂല്യങ്ങൾ(വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം #)
 • സൗകര്യപ്രദമായ പ്രീമിയം ഓപ്ഷനുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ

സുരക്ഷ
 • നിങ്ങൾ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതും അതിന്റെ പരിരക്ഷയും ആസ്വദിക്കൂ
വിശ്വാസ്യത
 • സുനിശ്ചിതമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഖേന നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*

#35 വർഷത്തെ പോളിസി ടേമിനാണ് ഇത് ബാധകമാകുക, ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസിയ്‌ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. അധിക പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാതെ വെസ്‌റ്റിംഗ് തീയതി നീട്ടിവെയ്‌ക്കുന്ന പോളിസികൾക്ക് ഗ്യാരന്റീഡ് അഡീഷൻ ബാധകമാകില്ല

മെച്യൂരിറ്റി/വെസ്‌റ്റിംഗ് ബെനഫിറ്റ്:
പോളിസി ടേം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് (ഫണ്ട് വാല്യൂവും ഒപ്പം ടെർമിനൽ അഡീഷനും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അടച്ച പ്രീമിയങ്ങളുടെ 101%) എന്നതിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കും.
മെച്യൂരിറ്റി / വെസ്‌റ്റിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപറയുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:
 • മുഴുവൻ പോളിസി വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി വാങ്ങുന്നതിന്
 • മുഴുവൻ പോളിസി വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഒറ്റ പ്രീമിയം ഡിഫേർഡ് പെൻഷൻ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന്
 • നിലവിലെ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പോളിസി വരുമാനങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വരെയുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനോടുകൂടിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി വാങ്ങുന്നതിന്
 • സ്വരൂപിക്കൽ കാലയളവ് നീട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്‌റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 55 വയസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വെസ്‌റ്റിംഗ് തീയതി നീട്ടിവെയ്‌ക്കുന്നതിന്. പരമാവധി വിപുലീകൃത കാലയളവ് 80 വയസ്സ് വരെ ആയിരിക്കും.

കുറിപ്പ് - അംഗീകരിച്ച ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റി‌ ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (ഉദാ: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആന്വിറ്റി തുക) വെസ്‌റ്റിംഗ് ആനുകൂല്യം മൊത്തം തുകയായി നൽകും.

മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം:
ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന് ദൗർഭാഗ്യകരമായി മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഫണ്ട് വാല്യൂവും ഒപ്പം ടെർമിനൽ അഡീഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ അടച്ച പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%), എന്നതിൽ ഉയർന്നത് നൽകും.

ബെനഫിഷ്യറിയ്‌ക്ക് ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം മരണ ആനുകൂല്യ തുക ഉപയോഗിക്കാൻ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്:
 • മുഴുവൻ ആനുകൂല്യവും മൊത്തം തുകയായി സ്വീകരിക്കുക
 • മുഴുവൻ ആനുകൂല്യമോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ഉപയോഗിച്ച് തത്സമയ വിലയിൽ ഒരു ആന്വിറ്റി വാങ്ങുക, അംഗീകരിച്ച ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആന്വിറ്റിയുടെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിരിക്കണം (ഉദാ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആന്വിറ്റി തുക അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് മാനദണ്ഡം).

*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

^വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.

1H.ver.04-10/17 WEB MAL


**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെപ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. യൂണിറ്റ്‌ ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിമിയം മൂലധന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നഷ്ടസാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യും മൂലധന വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെി/അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആണ്.

എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലി. എന്നത് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയുടെ പേരും-എസ്ബിഐ ലൈഫ് -റിട്ടയർ സ്‌മാർട്ട് എന്നത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടിയുടെ പേരും മാത്രമാണ്. അത് യാതൊരു രീതിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഗുണമേന്മയേയോ അതിന്റെഉ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാദ്ധ്യതകളെയും ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറിൽനിന്നോ ഇടനിലക്കാരിൽനിന്നോ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെന പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിയൽനിന്നോ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഫണ്ടിന്റെയ പേരുകൾ മാത്രമാണ്, അവ ഈ പ്ളാനുകളുടെ ഗുണമേന്മയോ ഭാവിയിലെ ലാഭസാധ്യതകളേയോ വരുമാനങ്ങളേയോ ഒരു വിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in