എസ്ബിഐ ലൈഫ് - സ്മാർട്ട് ഹംസഫർ | ജോയിന്റ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ഹംസഫർ

UIN: 111N103V02

ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: 1W

null

സന്തോഷത്തിനും സമൃദ്ധിയ്‌ക്കും സുരക്ഷയ്‌ക്കുമുള്ള വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ

 • ജീവിത പങ്കാളികൾക്കുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ
 • പ്രീമിയം വേവർ ആനുകൂല്യം
 • അധിക റൈഡർ ഓപ്‌ഷൻ
 • വലിയ സം അഷ്വേർഡിൽ ഇളവുകൾ
ജോയിന്റ് ലൈഫ്‌, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ

ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതാണ്‌. ഒരുമിക്കാനും ഇരുവരുടെയും സ്വപ്‌നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?
സേവിംഗോടുകൂടിയ ഒരു തനത് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനായ എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - സ്‌മാർട്ട് ഹംസഫറിനൊപ്പം എല്ലാ സ്വപ്‌നവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും വേണ്ടി ഒരൊറ്റ പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ സേവിംഗ്‌സിന്റെയും ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷയുടെയും ഇരട്ട നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഈ സേവിംഗ്‌സ് പ്ലാൻ നൽകുന്നു -
 • സുരക്ഷ – പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയേയും നിങ്ങളേയും പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്
 • വിശ്വസ്‌തത – പ്രീമിയം വെയ്‌വർ ആനുകൂല്യം മുഖേന
 • ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി – അധിക റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്
 • അനായാസത – ഒരൊറ്റ പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു

ചുവടെയുള്ള ആനുകൂല്യ ചിത്രീകരണം പരീക്ഷിച്ച്, ഈ പ്ലാനിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി നിങ്ങളുടെ പാരസ്‌പര്യം ആഘോഷഭരിതമാക്കൂ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

null

ജോയിന്റ് ലൈഫ്‌, നോൺ ലിങ്ക്‌ഡ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ

സവിശേഷതകൾ
 
 • നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്ന, ഒരു സേവിംഗ്‌സോടുകൂടിയ ജോയിന്റ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാൻ
 • പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്ക് സുനിശ്ചിതമായ ബോണസുകൾ
 • പ്രീമിയം വെയ്‌വർ ആനുകൂല്യം അധിക റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
 • രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ അപേക്ഷ
പ്രയോജനങ്ങൾ
സുരക്ഷ
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇരട്ട പരിരക്ഷ
വിശ്വാസ്യത
 • പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടരുമെന്ന ഉറപ്പ്
ഫ്ലെക്‌സിബിലിറ്റി
 • സമഗ്രമായ പരിരക്ഷയ്‌ക്ക് എസ്‌ബിഐ ലൈഫ്‌ – ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ ഓപ്‌ഷൻ
 • നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്, പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അനായാസത
 • ഒരൊറ്റ പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്‌ക്കും ഇൻ‌ഷ്വറൻസ്‌ പരിരക്ഷ നേടുക
നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടൂ*
മെച്യൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ്:

മെച്യൂരിറ്റി വരെ, ലൈഫ് അഷ്വേർഡുകളിൽ ആരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഫോഴ്‌സ് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായി ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസ്‌, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നൽകുന്നതാണ്.

Death Benefit:
പങ്കാളികളുടെ മരണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ:
 • പങ്കാളികളുടെ മരണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്‌ സംഭവിക്കുന്ന തീയതിയിൽ പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ: A അല്ലെങ്കിൽ B എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന തുക ഏതാണോ അത്‌ പരിരക്ഷയുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്നു.
  • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ്:
   മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ* നൽകുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയത്തിന്റെ (AP) ഗുണിതമോ ആണ്; ഗുണിതം എന്നത്:
   ചേരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വലന്റ് വയസ്സ് 45-ൽ കുറവ് AP-യുടെ 10 മടങ്ങ്
   ചേരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വലന്റ് വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ AP-യുടെ 7 മടങ്ങ്
  • അടിസ്ഥാന പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%.
   *ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ്, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡാണ്.

 • മാത്രമല്ല, അടുത്ത പോളിസി വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാവി പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതുമാണ്‌. പങ്കാളികളിൽ ആദ്യത്തെയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ സം അഷ്വേർഡിന് പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രീമിയം ഒഴിവാക്കൽ നടപ്പിലാക്കൂ.
പങ്കാളികളുടെ മരണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ:
 • പങ്കാളികളുടെ മരണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്‌ സംഭവിക്കുന്ന തീയതിയിൽ പോളിസി ഇൻ-ഫോഴ്‌സാണെങ്കിൽ: A അല്ലെങ്കിൽ B-യിൽ ഉയർന്ന തുക ഏതാണോ അത്‌ നോമിനിയ്‌ക്ക് നൽകുന്നു.
  • മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ്:
   മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് + വെസ്‌റ്റെഡ് സിംപിൾ റിവേർഷനറി ബോണസുകൾ + ടെർമിനൽ ബോണസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ.
   മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സം അഷ്വേർഡ് ബേസിക് സം അഷ്വേർഡിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ* നൽകുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്വലൈസ്‌ഡ് പ്രീമിയത്തിന്റെ (AP) ഗുണിതമോ ആണ്; ഗുണിതം എന്നത്:
   ചേരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വലന്റ് വയസ്സ് 45-ൽ കുറവ് AP-യുടെ 10 മടങ്ങ്
   ചേരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വലന്റ് വയസ്സ് 45 അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ AP-യുടെ 7 മടങ്ങ്
  • അടിസ്ഥാന പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ അടച്ച മൊത്തം പ്രീമിയങ്ങളുടെ 105%. ഇതിൽ പോളിസിയ്‌ക്ക് കീഴിൽ ഇതിനകം ഒഴിവാക്കിയ പ്രീമിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടങ്കിൽ അവയും ഉൾപ്പെടും.
   *ബേസിക് സം അഷ്വേർഡ്, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗാരന്റീഡ് സം അഷ്വേർഡാണ്.
റൈഡർ ആനുകൂല്യം:
ലൈഫ് അഷ്വേർഡുകളിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് - ആക്‌സിഡെന്റൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ (UIN:111B015V02), താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ, പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും. ഓരോ ലൈഫ് അഷ്വേർഡിന്റെ പേരിലും റൈഡർ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതാണ്‌.

ഇൻ-ഫോഴ്‌സ് പോളിസികൾക്കും പങ്കാളികളുടെ മരണങ്ങളിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള പോളിസി വർഷം വരെ എന്ന പരിധിയിലും മാത്രമേ റൈഡർ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ലൈഫ് അഷ്വേർഡുകളും റൈഡർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയും, ഒപ്പം
 • അപകടത്തിൽ ഇരുവർക്കും ഒരുമിച്ച് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ
 • ഒരേ അപകടത്തിൽ ഇരുവർക്കും വ്യത്യസ്‌ത തീയതികളിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ
 • വ്യത്യസ്‌ത അപകടങ്ങളിൽ ഒരേ പോളിസി ടേമിൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ

റൈഡർ ആനുകൂല്യം രണ്ട് ലൈഫ് അഷ്വേർഡുകളുടെയും പേരിൽ നൽകുന്നതാണ്, ഇത് ബാധകമാവണമെങ്കിൽ അപകടം നടന്നത് പോളിസി കാലയളവിൽ ആയിരിക്കുകയും അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള മരണം സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവം നടന്ന് 120 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കുകയും വേണം.

പോളിസിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമേ റൈഡർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എടുക്കാനാവൂ. എന്നിരുന്നാലും, റൈഡറിനുള്ള പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനിടയുണ്ട്‌. എന്നാലും അടിസ്ഥാന പോളിസി തുടർന്നേക്കാം.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് റൈഡർ ബ്രോഷർ പരിശോധിക്കുക.
*നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ബാധകമായ ആദായ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും/ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും## നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകന്റെ അഭിപ്രായം തേടുക.

ഇവ പ്ലാനിന്റെ ചുരുക്കം ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. റിസ്‌ക് ഘടകങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിൽപ്പന ബ്രോഷർ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക. റൈഡറുകൾ, വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് റൈഡർ ബ്രോഷർ വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതകൾ, എസ്‌ബിഐ ലൈഫ് – സ്‌മാർട്ട് ഹംസഫറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
**വയസ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും അവസാന ജന്മദിന പ്രകാരമായിരിക്കും.
### പ്രതിമാസ മോഡിന്, 3 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടയ്‌ക്കുകയും റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്‌റ്റം (ECS) അല്ലെങ്കിൽ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രക്ഷൻ (ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡയറക്‌റ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴിയാണ് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ) വഴി അടയ്‌ക്കുകയും വേണം.
പ്രതിമാസ സാലറി സേവിംഗ് സ്കീമിന് (SSS), 2 മാസ പ്രീമിയം മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കണം, റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം സാലറി ഡിഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
^പോളിസി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽ പോളിസി കാലാവധി തീരുന്നതു വരെ, രണ്ട് ലൈഫ് അഷ്വേർഡുകളുടെയും ഇക്വലന്റ് വയസ്സ്‌ 65-ൽ കൂടുതലായിരിക്കാൻ പാടില്ല. സംയുക്ത പരിരക്ഷയിൽ ഇക്വലന്റ് വയസ്സ്, രണ്ടു പേരിൽ പ്രായം കുറവുള്ള ആളുടെ വയസ്സിനോട് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ചേർത്തതിന് സമമായിരിക്കും.

1W.ver.03-10/17 WEB MAL

**ആദായങ്ങൾക്ക് പ്ര.വ. അനുമാനിക്കപ്പെട്ട യഥാക്രമം 4%വും 8%വും നിരക്കുകൾ, എല്ലാ ബാധകമായ ചാർജുകളെയും പരിഗണിച്ച ശേഷം ഈ നിരക്കുകൾക്ക് ചിത്രീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബോണസ് സമ്പാദ്യ കാലയളവിൽ ബോണസ് നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർഥ ബോണസിൽ വ്യത്യാസം വരാം. (ഇവക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കൂടാതെ അവ ആദായത്തിൽ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പരിമിതികളുമല്ല). ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനശേഷി ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ആദായങ്ങൾ.

നഷ്ടസാധ്യതാഘടകങ്ങൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്, പോളിസിവാങ്ങാൻഉറപ്പിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്റൈഡർബ്രോഷർശ്രദ്ധാപൂർവ്വംവായിക്കുക.
റൈഡറുകൾ, നിബന്ധനകളുംവ്യവസ്ഥകളുംഎന്നിവയെകുറിച്ചുള്ളകൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്റൈഡർബ്രോഷർവായിക്കുക.

*നികുതിആനുകൂല്യ:
നികുതിആനുകൂല്യ ങ്ങൾആദായനികുതിനി യമങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വി ധേയവുമായിരിക്കും.വി ശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതി ഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.
പ്ലാൻആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്കീഴിൽഓരോഉൽപ്പന്നപേജിലുംനികുതിയെസംബന്ധിച്ചമറ്റൊരുനിരാകരണംകൂടിനൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിലവിലുള്ളതുംകാലാകാലങ്ങളിൽവരുത്തുന്നമാറ്റങ്ങൾക്ക്വിധേയവുമായആദായനികുതിആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്/ഇളവുകൾക്ക്നിങ്ങൾഅർഹനായിരിക്കും.കൂടുതൽവിശദാംശങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളുടെവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശി ക്കാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെനികുതിഉപദേഷ്ടാവിന്റെസേവനംതേടുക.

ഇതിൽ ഞങ്ങളെ ടോൾ ഫ്രീയായി വിളിക്കുക

1 800 267 9090(9.00 am മുതൽ 9.00 pm വരെ എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്)

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

info@sbilife.co.in