ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ

UIN: 111N097V02

Product Code: 2G

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಭರವಸೆ.

 • ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷೆ
 • ಸರಳ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್
 • ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳು
 • ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿ
 • ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
Calculate Premium
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವ, ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಉಜ್ವಲ ನಾಳಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಲಾಭಗಳು -
 • ಭದ್ರತೆ - ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು
 • ಸರಳತೆ – ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ – ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾತರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು^
 • ಕೈಗೆಟುವಿಕೆ – ಯೋಗ್ಯ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಮೂಲಕ

ಕೆಳಗಿರುವ ಇಲ್-ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ,
ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಹಣಕಾಸು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚವು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ.

Highlights

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ

Traditional Non-participating Individual Savings Plan

ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Let's finalize the policy duration you are comfortable with...

Policy Term

Annual Premium

15,000 75000

A little information about the premium options...

Premium Frequency

Premium Payment Term


Buy Online Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount
(excluding taxes)


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

Give a Missed Call

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • 5.5% ಅಥವಾ 6.0% ದರದ ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು^
 • ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ
 • ಯೋಗ್ಯ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು


 

ಭದ್ರತೆ

 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಸರಳತೆ

 • ಸುಲಭ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ

 • ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ಲಾಭಗಳು^

ಕೈಗೆಟುವಿಕೆ

 • ಯೋಗ್ಯಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಅವಳಿ ಲಾಭಗಳು

ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ*


^ಖಾತರಿಯ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು (ಜಿಎ) ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ& ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೂ. 15,000 ದಿಂದ ರೂ. 29,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾಗಿ 5.5%# ಮತ್ತು ರೂ. 30,000 ದಿಂದ ರೂ. 75,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾಗಿ 6.0%# ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಜಿಎ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


# ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಹೊರತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

& ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೋಡಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಲಾಭ (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ):

 

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಮೂಲಭೂತ ಖಾತರಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

 

 


ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಮಯದ ಪ್ರಯೋಜನ (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಾಗಿ):

 

ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಸಂಚಿತ ಖಾತರಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ‘ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ಮೊತ್ತ’ವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು (ಮೂಲಭೂತ ಖಾತ್ರಿ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ 10 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ 105%) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು.

 

 

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು*:

ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಹಾಗೂ ಇದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

 

ಒಂದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಾರಾಟದ ಬ್ರೋಶರ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
**All the references to age are age as on last birthday.

2G.ver.01-01-19 WEB KAN

For more details on risk factors, terms and conditions please read the sales brochure carefully before concluding a sale.

*Tax Benefits:

Tax benefits are as per Income Tax Laws & are subject to change from time to time. Please consult your Tax advisor for details.
You are eligible for Income Tax benefits/exemptions as per the applicable income tax laws in India, which are subject to change from time to time. You may visit our website for further details here. Please consult your tax advisor for details.

Call us toll free at

1800 267 9090(Available from 9:00 am to 9:00 pm everyday)

E-mail us at

info@sbilife.co.in