ಎಸ್ ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಸರಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸರಳ್ ಶೀಲ್ಡ್

UIN: 111N066V02

Product Code: 47

null

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ.

 • ಮೂರು ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಕಲ್ಪ
 • ಎರಡು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
 • ವಿವಾದ ಮುಕ್ತ, ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಿತರಣೆ.
 • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಟವಾದ ಟರ್ಮ್ ವಿಮೆ

ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಪ್-ಸರಳ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಪ್ಪಟವಾದ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಸರಳವಾದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಈ ಅಪ್ಪಟವಾದ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಸರಳ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ –
 • ಸುರಕ್ಷತೆ – ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ಅನುಕೂಲತೆ – ಮೂರು ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ
 • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ – ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ

ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

null

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾನ್-ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಟವಾದ ಟರ್ಮ್ ವಿಮೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
 
 • ಯಾವುದೇ ದುರುದೃಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ
 • ಮೂರು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಎರಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಗಳು – ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
 • •ಎರಡು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ
 • ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
 • ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸುರಕ್ಷತೆ
 • • ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • • ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಕಲ್ಪ
 • • ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ
ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ
 • • ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಡರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • o ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
  • o ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್
 • ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯಗಳು
 • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ*
ಮರಣ ದಾವೆ:
 • ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
 • ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ರೈಡರ್‌ಗಳು
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ – ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್ (UIN: 111B015V02) ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭಧಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ರೈಡರ್ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್ (UIN: 111B016V02)ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ವಿಕಲತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಒಟ್ಟು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್- ಸರಳ್ ಶೀಲ್ಡ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ.
^ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
# ಮಾಸಿಕ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ, 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ಏಛಶ) ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ).
ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (SSS), 2 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

47.ver.03-06/17 WEB KAN

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ರೈಡರ್‌ಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಡರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ.

*ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ

ಟೋಲ್‌‌ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

1800 267 9090(ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ)

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

info@sbilife.co.in