SBI લાઇફ - સરલ મહા આનંદ | પરિવાર માટે શ્રેષ્ઠત્તમ જીવન વીમા પોલીસી પૈકી એક
close

By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics  For further information, please view our "privacy policy"

SBI Logo

Join Us

Tool Free 1800 22 9090

એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ મહા આનંદ

UIN: 111L070V02

Product Code: 50

null

ખુશીઓની સંપત્તિ તરફ સરળ પગલા લો.

 • સરળ જોડાણની પ્રક્રિયા
 • માર્કેટથી લિંક થયેલ વળતરો
 • બહુવિધ ફંડ વિકલ્પો
 • ચાલુ પૉલિસીઓ માટે સમયાંતરે નિશ્ચિત ઉમેરણીઓ
યુનિટ લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ લાઇફ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન

"લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ ઉત્પાદનો, કરારનાં પ્રથમ પાંચ વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ તરલતા ઑફર કરતા નથી. પૉલિસીધારકો પાંચ વર્ષનાં અંત સુધી, લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ ઉત્પાદનોમાં રોકેલ પૈસાને પૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે પાછા ઉપાડી/સરેન્ડર કરી શકશે નહીં"
 
યુનિટ લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ લાઇફ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન

શું ઉચ્ચ પ્રીમિયમ્સ અને કષ્ટદાયક જોડાણ પ્રક્રિયા તમને માર્કેટ-લિંક્ડ પ્લાન્સમાં રોકાણ કરતા અટકાવે છે?

એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ મહા આનંદ તમારી મદદ કરી શકે છે.

માર્કેટ-લિંક્ડ વળતરો અને તમારા કુટુંબ માટે જીવન વીમા કવરની સુરક્ષાના બેવડા લાભો મેળવો. વ્યાજબી પ્રીમિયમો અને કોઈ તબીબી તપાસણી વિના એસબીઆઇ – લાઇફ – સરળ મહા આનંદ પ્લાન પરવડે તેવો અને રોકાણ કરવા માટે સરળ છે.

આ પ્લાન ઑફર કરે છે –
 • સુરક્ષા – તમારા કુટુંબના નાણાકીય ભાવિનું રક્ષણ કરવા
 • લવચીકતા – તમારી જોખમ ઉઠાવવાની ક્ષમતા અનુસાર રોકાણ કરવા
 • સરળતા – હેરાનગતિ-મુક્ત જોડાણ પ્રક્રિયા
 • સામર્થ્ય – નાના રોકાણોમાં માર્કેટ-લિંક્ડ વળતરો મારફતે
 • તરલતા - પૉલિસીના 6ઠ્ઠા વર્ષેથી આંશિક ઉપાડ સાથે

નીચેના બેનિફિટ ઇલ્યુસ્ટ્રેટરને અજમાવો અને ખુશીની સંપત્તિ તરફ નાના પગલાં લો.
જીવન ફક્ત જીવવા માટે ન હોવું જોઈએ તેની ઉજવણી થવી જોઈએ!

હાઈલાઈટ્સ

null

યુનિટ લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ લાઇફ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન

ઐશ્વર્યા, એક આઇટી ફર્મમાં મેનેજર છે, તેણીએ ભાવિનું રોકાણ કર્યું અને આ યુનિટ લિંક્ડ પ્લાન સાથે તેણીના કુટુંબની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે.

નીચેના ફોર્મ ફીલ્ડ્સ ભરો અને એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ મહા આનંદ પ્લાનના લાભોનો આનંદ લો.

Name:

DOB:

Gender:

Male Female

Kerala Resident:

Yes No

Choose your policy term...

Policy Term


A little information about the premium options...

Premium Frequency Mode

Premium Amount

2,000 29,000

Sum Assured Multiplier Factor

7 20

No. of years elapsed since inception


How would you like to split your investment?

Equity Fund (%)

0 100

Bond Fund (%)

0 100

Balanced Fund (%)

0 100

Reset

Sum Assured


Premium frequency

Premium amount


Premium Payment Term


Policy Term


Maturity Benefit

At assumed rate of returns** @ 4%


or
@ 8%

Give a Missed Call
સુવિધાઓ
 
 • તમારા કુટુંબ માટે વીમા કવરેજ
 • ત્રણ રોકાણ ફંડના વિકલ્પો
 • એસબીઆઇ લાઇફ - એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ લિંક્ડ રાઇડરની પસંદગી
 • કોઈ તબીબી તપાસ આવશ્યક નહીં^^
 • 11મા પૉલિસી વર્ષથી નામમાત્ર પ્રીમિયમ ચૂકવણીઓ સાથે કોઈ પ્રીમિયમ ફાળવણી શુલ્ક નહીં
 • 6ઠ્ઠા વર્ષથી આગળ આંશિક ઉપાડ મારફતે તરલતા
ફાયદાઓ
સુરક્ષા
 • કોઈપણ સંભાવનાના કિસ્સામાં તમારા કુટુંબની નાણાકીય જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત કરો
લવચીકતા
 • એસબીઆઇ લાઇફ - એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ લિંક્ડ રાઇડર સાથે તમારા કવરેજને વિસ્તૃત કરો
 • જોખમ ઉઠાવવાની તમારી ક્ષમતા અનુસાર તમારા રોકાણોને ફાળવવા માટેની લવચીકતાનો આનંદ લો
સરળતા
 • હેરાનગતિ-મુક્ત જોડાણ પ્રક્રિયાનો આનંદ લો
સામર્થ્ય
 • નાની બચતો પર સંપત્તિ રચના માટેની સંભાવનાનો આનંદ લો
 • ચાલુ પૉલિસીને પાત્ર સામાયિક ઉમેરણીઓ સાથે તમારા રોકાણને મૂલ્યમાં વધારો.
તરલતા
 • 6ઠ્ઠા પૉલિસી વર્ષથી આંશિક ઉપાડ મારફતે અનપેક્ષિત નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂરી કરો
કર લાભો મેળવો*
પરિપક્વતા લાભ:
 • પૉલિસી મુદતની પૂર્ણતા પર, ફંડ મૂલ્ય ચૂકવવામાં આવશે.
મૃત્યુ લાભ:
 • ફંડ મૂલ્ય અથવા વીમાકૃત રકમમાંથી જે વધુ હોય તે# ચૂકવવાપાત્ર રહેશે; મૃત્યુના સમય સુધી ચુકવવામાં આવેલ કુલ મૂળભૂત પ્રીમિયમ્સના 105% ના ન્યૂનતમ સાથે
રાઇડર લાભો:
 • એસબીઆઇ લાઇફ - એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ લિંક્ડ રાઇડર (UIN: 111A019V02): જો મૃત્યુ કોઈ અકસ્માતને પરિણામે થાય છે, તો વધારાનો મૃત્યુ લાભ પ્રદાન કરે છે.
કરવેરા લાભો
ભારતમાં લાગુ આવક વેરા કાયદા મુજબ તમે આવક વેરા લાભ/છૂટ માટે પાત્ર છો, જે સમય સમય પર પરિવર્તનને પાત્ર છે.

તમે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો: http://www.sbilife.co.in/sbilife/content/21_3672#5. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારની સલાહ લો.
 
 • ^ ઉંમરના તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મદિવસના રોજની ઉંમરના હશે
 • ^^ જો પૉલિસીધારક દ્વારા દરખાસ્ત ફોર્મમાં કોઈ વિપરીત ઘોષણા કરવામાં આવી ન હોય તો કોઈ તબીબી તપાસ નહીં
 • #આંશિક ઉપાડોની ચોખ્ખી રકમ
જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ કરતા પહેલાં વેચાણ બ્રોશર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. રાઇડર્સ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને રાઇડર બ્રોશર વાંચો.
એસબીઆઇ લાઇફ - સરળ મહા આનંદના જોખમી પરિબળો, નિયમો અને શરતો પરની વધુ વિગતો માટે, નીચેના દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
^ ઉંમરને લગતા તમામ સંદર્ભો છેલ્લા જન્મ દિવસ મુજબની ઉંમર પ્રમાણે છે

50.ver.04-10/17 WEB GUJ


**વળતરના અનુમાનિત દરો ૪% અને ૮% દ.વ. લાગુ થતા બધાં જ ચાર્જિસ ધ્યાનમાં લીધા પછી માત્ર આ દરે દૃષ્ટાંતરૂપ સીનારિયો છે. આ ગૅરંટેડ નથી અને તે વળતરની ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન મર્યાદા નથી. યુનિટ લિંક્ડ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રોડક્ટ્સ બજારના જોખમોને આધિન છે. આ કૉન્ટ્રાક્ટ હેઠળ ઑફર કરાતા વિવિધ ફંડો માત્ર ફંડના નામ છે અને કોઈપણ રીતે આ પ્લાન્સની ગુણવત્તા તેમની ભાવિ સંભાવનાઓ અને વળતરોનો નિર્દેશ કરતા નથી.

યુનિટ લિંક્ડ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રોડક્ટસ પરંપરાગત લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ ઉત્પાદનો થી અલગ છે અને બજારના જોખમોને આધીન છે. યુનિટ લિંક્ડ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ પૉલિસીઓમાં ચુકવેલા પ્રીમિયમો કૅપિટલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને યુનિટોની એનએવી કૅપિટલ માર્કેટને અસર કરતા પરિબળો તેમ જ ફંડની કામગીરી આધારે વધી કે ઘટી શકે છે અને પૉલિસીધારક તેના/તેણીના નિર્ણય માટે જવાબદાર રહે છે.

એસબીઆઈ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ કંપની લિમિટેડ એ વીમા કંપનીનું નામ માત્ર છે તથા એસબીઆઈ લાઈફ - સરળ મહા આનંદ યુનિટ લિંક્ડ લાઈફ ઈન્શ્યૉરન્સ કૉન્ટ્રાક્ટનું નામ છે અને તે કોઈપણ રીતે કૉન્ટ્રાક્ટની ગુણવત્તા, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ અથવા વળતરોનો નિર્દેશ નથી કરતું. કૃપા કરી સંકળાયેલા જોખમો અને લાગુ થતા ચાર્જિસ વિશે તમારા વીમા સલાહકાર અથવા ઈન્ટરમીડિયરી પાસેથી અથવા વીમા કંપનીના પૉલિસી ડૉક્યુમેંટમાંથી જાણી લો.

આ કૉન્ટ્રાક્ટ હેઠળ ઑફર કરાતા વિવિધ ફંડો માત્ર ફંડના નામ છે અને કોઈપણ રીતે આ પ્લાન્સની ગુણવત્તા તેમની ભાવિ સંભાવનાઓ અને વળતરોનો નિર્દેશ કરતા નથી.

વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલા જોખમ પરિબળો, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને વેચાણ માહિતી પત્રિકાને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

*કર લાભો:
કર લાભો આવકવેરાના નિયમો મુજબ છે અને તે સમયે સમયે ફેરફારને પાત્ર છે. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.
પ્લાન લાભો હેઠળ દરેક ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર એક વધુ કર અસ્વીકૃતિ અસ્તિત્વમાં છે. તમે ભારતમાં લાગુ કરાયેલા આવક વેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરાના લાભો/છૂટછાટો માટે લાયક છો, જે સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો. કૃપા કરીને વધુ વિગતો માટે તમારા કર સલાહકારનો સંપર્ક કરો.

Call us toll free at

1800 267 9090(દરરોજ 9:00 am થી 9:00 pm સુધી ઉપલબ્ધ)

અમને ઇમેઇલ કરો

info@sbilife.co.in